Bibliyografya

Andersen, Francis I. Job: An Introduction and Commentary. London: InterVarsity Press, 1976. Baker, Wesley C. More Than a Man Can Take: A Study of Job. Philadelphia: The Westminster Press, 1966. Delitzsch. F. “The Book of Job”. Biblical Commentary on the Old Testament. 9, 10. ciltler. Yeni basım. Grand Rapids: Eerdmans Puplishing Co., 1971. Green, William … Read more

42

Ç. Eyüp’ün Alçakgönüllü Karşılığı (42:1-6) Eyüp bunalmıştır. İşittikleri yeterli olmuştur! Tanrı’nın Egemenliği’ni kabullenir. Ağzından anlamadığı sözlerin çıktığını itiraf eder. Şimdi Rab’bi yalnızca duymakla kalmamış, gözleriyle de görmüştür. Kendisinden tiksinir ve toz ve kül içinde tövbe eder. Tanrı’yı elbette gözleriyle görmemiştir, 1 ama bilgeliğine, gücüne, takdirine ve egemenliğine ilişkin canlı bir açıklama almıştır. Tanrı’nın tüm bu … Read more

41

3. Eyüp’ün Livyatan’ı Düşünmeye Davet Edilişi (41. Bölüm) Tanrı, Eyüp’ün şikayetlerine doğrudan yanıt vermemiştir. Yalnızca, “Böylesine büyük yüce ve görkemli Olan’ın bilgeliğine, sevgisine ve gücüne güvenmelisin” demektedir. 41:1-9   Suda ve karada yaşayan bir diğer yaratık ise, Livyatan’dır. Tanrı onu eşsiz yaratmıştır. Eyüp Livyatan’a gem vurabilir mi? “Elini ezerine koy da, çıkacak çıngarı gör, bir daha … Read more

40

40:1,2   Rab Eyüp’ü yine Gücü Her Şeye Yeten’de kusur bulan küstahlığı için azarlar. Eyüp böylesine bilge ve güçlüyse, o zaman Tanrı’nın sorduğu sorulara yanıt verebilecek güçte de olması gerekir! B. Eyüp’ün Karşılığı (40:3-5) Rab Eyüp’e, doğal yaratılış hakkında bu kadar az şey bilmesine rağmen, Tanrı’yı düzeltme ya da azarlama hakkına nasıl sahip olabileceğini sorar. Bu … Read more

39

39:1-8   Eyüp’e, Tanrı’dan başka hiç kimsenin tam olarak vahşi dağ keçilerinin ve geyiklerin gebelik dönemlerini, doğurma alışkanlıklarını ve içgüdülerini bilemeyeceği hatırlatılır. Yaban eşeği sınırlanmayı, şehir yaşamını ve koşum takımını küçümser, dağlık alanlarda ot arayarak dolaşır. 39:9-18   Yaban öküzü de aynı şekilde yaşamı boyunca saban sürmeyi ve yük taşımayı reddeder. Ya sıra dışı kanatlarıyla devekuşuna ne … Read more

38

IV. RAB’BİN AÇIKLAMASI (38:1 – 42:6) A. Rab’bin Eyüp’e İlk Meydan Okuyuşu (38:1 – 40:2) 1. Sunuş (38:1-3) Rab, kasırganın içinden Eyüp’ü yanıtlar (Tanrı’nın Eski Antlaşma’daki görünümlerinde kullandığı alışılmış bir araç). Tanrı’nın sözleri, ilk bölümlerdeki sözcük didişmelerinden sonra büyük bir rahatlama sağlar. Eyüp bilgisizce sözleriyle Tanrı’nın tasarısını karartmıştır. Bunun anlamı, Tanrı’nın adalet sıfatını akılsızca sorgulamış … Read more

37

37:1-13   Elihu, Tanrı’nın bilgelik, güç ve görkemini göstermek için doğanın çeşitli alanlarında yaptığı araştırmaları sürdürür. Doğa hakkındaki ifadeleri –şiddetli yağmuruyla gök gürültülü bir fırtına ya da kasırga, kar, yağmur– yazınsal değer taşımaktadırlar. 37:14-23   Elihu, Eyüp’ten bir ricada bulunur: “Dinle Eyüp, dur da düşün Tanrı’nın şaşılası işlerini.” Eyüp’ün doğa hakkındaki bilgisine meydan okumayı sürdürür: Bulutlar nasıl … Read more

36

36:1-12   Elihu, Tanrı’nın adaletini savunmak ve acıyı açıklamak için derin gerçekleri dile getirdiğini belirtir. Rab, kötüler ve zulmedenler kadar doğrulara da yeterince adil davranır (7-9. ayetler). Kişilerin taht üzerinde oturan krallar ya da zincire vurulmuş mahkumlar olmaları önemli değildir. Doğrular küstahça davranırlarsa, Tanrı onları günahlarına ikna ederek tövbeye getirir. Eğer söz dinler ve ona hizmet … Read more

35

Ç. Elihu’nun Eyüp’le İkinci Konuşması (35-37. Bölümler) 35:1-8   Daha sonra Elihu, Eyüp’ü Tanrı’dan daha adil hareket ettiğini ve doğruluğun işe yaramadığını söylediği için paylar. İnsanın günahı egemen Tanrı’ya zarar vermediği gibi, insanın doğruluğu da Tanrı’ya yarar sağlamaz. 35:9-16   Baskı altındaki kibirliler sıkıntı anında feryat ederler, ama kendilerine hayvanların ve kuşlarınkinden üstün bilgelik veren Tanrı’yı şükranla … Read more

34

C. Elihu’nun Eyüp’ün Üç Arkadaşıyla İkinci Konuşması (34. Bölüm) 34:1-15   Elihu, Eyüp’ün üç arkadaşından, sözlerini bir yemeği tadarcasına denemelerini ister. Eyüp’ün, Tanrı’nın kendisi gibi doğru bir adama sıkıntı çektirdiği için adil olmadığı iddiasını ve Tanrı’yı hoşnut etmek için dindar olmanın yarar sağlamadığını tekrarlar. Sonra da Tanrı’nın asla adaletsizlikle suçlanamayacağında ısrar eder. Tanrı kendini geri çektiği … Read more