Bibliyografya

Armerding, Carl. Esther: For Such a Time as This. Chicago: Moody Pres, 1955. Baldwin, Joyce G. Esther. Tyndale Old Testament Commentaries. Downers Grove, IL:InterVarsity Press, 1984. Bellet, J. G. Witnesses for God in Dark and Evil Times: being Studies and Meditations on the Books of Ezra, Nehemiah, and Esther. Kilmarnock, Scotland: John Ritchie, Publisher Of … Read more

10

V. MORDEKAY’A ÖVGÜ (10. Bölüm) 10:1,2   Ester Kitabı, Mordekay’ın övülmesiyle son bulur. Mordekay’ın yaptıkları, kral Ahaşveroş’un başarılarıyla birlikte Med ve Pers krallarının kayıtlar kitabında yer alır. Carl Armerding, Ester konusunda yazdığı kitabı şu sözlerle bitirir: Mordekay’ın ölümüne ilişkin yazılı bilgiye sahip olmadığımız gerçeği dikkat çekicidir, çünkü birçok kişinin tarihi, bir tür kısa bir biyografiyle sonuçlanır. … Read more

9

D. Düşmanın Yıkımı ve Purim Kutlamalarının Resmi Açılışı (9. Bölüm) 9:1-5   Kralın fermanında bildirilen gün olan, on ikinci ayın on üçüncü günü geldiğinde, Yahudiler kendilerine ait olan kentlerde ayrı ayrı toplanarak düşmanlarını yok ettiler. Önderler ve görevliler de Yahudiler’e yardım ettiler, çünkü şimdi krallığın ikinci güçlü adamı olan Mordekay’dan korkuyorlardı. 9:6-15   Sus Kalesi’nde beş yüz … Read more

8

Ç. Mordekay’ın Onurlandırılması ve Yahudiler’in Kurtulması (8. Bölüm) 8:1-2   Haman’ın evi Ester’e, Haman’ın yetkisi ise Mordekay’a verildi. 8:3-8 Haman ortadan kaldırılmıştı, ama yok etme planı halen duruyordu. Ester canını bir kez daha tehlikeye atarak halkı için gözyaşlarıyla yalvarmak üzere, çağrılmadan kralın huzuruna çıktı. Kral yine altın lütuf asasını Ester’e uzattı. 3. ayet ricasının özünü, 5 … Read more

7

C. Ester’in Suçlaması ve Haman’ın Ölümü (7. Bölüm). 7:1-4   Ester’in verdiği ikinci ziyafet, Haman’ın evinden başlayarak, tüm krallığı sarsacak sonuçlara neden oldu. Ester, kralın sorusu üzerine, sonunda ricasını bildirdi. Kendisinin ve halkının tehlikede olan yaşamının korunmasını istedi. Eğer köle ve cariye olarak satılmış olsalardı, Ester sesini çıkarmayacaktı, “Böyle bir sorun için kralı rahatsız etmek uygun … Read more

6

B. Haman’ın Alçaltılması ve Mordekay’ın Onurlandırılması (6. Bölüm) 6:1-3   Haman uyurken Tanrı, Ahaşveroş’u bu kötü plana engel olması için uyanık tuttu. Uykusu kaçan kral zamanını değerlendirmek için tarih kayıtlarının getirilip kendisine okunmasını istedi. Tanrısal “rastlantı”, kayıtlarda kralın kendisini öldürmeyi tasarlamış olan iki görevliden söz ettiği bölümü dinlemesini sağladı. Kapı görevlisi olarak görev yapmış bu iki … Read more

5

IV. YAHUDİLER’İN YOK EDİLMESİNE ENGEL OLUNULMASI (5 – 9. Bölümler) A. Ester’in Ricası ve Haman’ın Öfkesi (5. Bölüm) 5:1-3   Üçüncü gün oruç tamamlandığında, Ester kraliyet giysilerini giydi, cesaretini topladı ve davet edilmeksizin Ahaşveroş’un önüne çıktı. Kral, çok önemli bir neden olmadıkça kraliçenin canını tehlikeye atmayacağını bildiğinden, Ester’e altın asasını uzattı ve canını bağışladı. Aynı zamanda … Read more

4

B. Mordekay’ın Kraliçe İle Konuşması (4. Bölüm) 4:1-3   Haber tüm ülkeye yayıldığında, Yahudi halkı şaşkına döndü. Kötülüğün egemen olduğu yerde daima üzüntü bulunur. Mordekay üzerine yas giysileri giydi ve kralın kapısına gelene kadar tüm kent içinde yas tutarak dolaştı. Kralın kapısından içeri giremezdi, çünkü çula sarınmış kişiler, kralın huzuruna çıkamazlardı. Mordekay, Haman’ın nefretinin ana karakteri … Read more

3

III. YAHUDİLERİN YOK EDİLMESİ İÇİN TASARLANANLAR (3, 4. Bölümler) A. Haman’ın Kral İle Konuşması (3. Bölüm) 3:1   “Bu olaylardan sonra” sözcükleri, 2 ve 3. bölümler arasında beş yıllık bir zaman aralığı olduğunu belirtir. Ester’in dramındaki son önemli figür, 1. ayette ortaya çıkar. Hammedata’nın oğlu Haman’ın neden yüksek bir göreve atandığını bilmiyoruz, ama sonraki tarihler bu … Read more

2

II. ESTER KRALİÇE OLUYOR (2. Bölüm) 2:1-4   Danışmanları, Vaşti’nin yaptıklarına karşı öfkesi dinen krala, Vaştinin yerine kraliçe olması için tüm genç, güzel ve el değmemiş kızlar arasında bir seçim yapmasını önerdiler. 2:5-7   Ferman yayınlandıktan sonra, çok sayıda genç kız Sus Kalesi’ne getirildi; Ester de bu genç kızlar arasındaydı. Anne babasının ölümünden sonra kuzeni Mordekay tarafından … Read more