Bibliyografya

Arnot, William, The Church in the House: A Series of Lessons on the Acts of the Apostles. New York: Robert Carter & Brothers, 1873. Blaiklock, E.M. The Acts of the Apostles, TBC. Grand Rapids: Wm.B.Eermans Publishing Company, 1959. Calvin, John, The Acts of the Apostles, 2 vols. Grand Rapids: Wm.B. Eeerdmans Publishing Company, 1977. Erdman, … Read more

28

Elçilerin Bölüm 28 28:1,2   Mürettebat ve yolcular kıyıya ulaşır ulaşmaz, Malta adasında olduklarını öğrendiler. Adadaki yerlilerden bazılarıdeniz kazasını görüp kaza kurbanlarının karaya varmak için sularla nasıl boğuştuklarına tanık oldular. Denizden ve yağmurdan dolayı sırılsıklam ve üşümüş olan misafirleri için ateş yakıp onları dostça karşıladılar. 28:3   Ateş yakmaya yardım eden Pavlus’u zehirli bir yılan soktu. Öyle görünüyor ki, … Read more

27

Elçilerin Bölüm 27 Ğ. Pavlus’un Roma’ya Deniz Yolculuğu ve Deniz Kazası (27:1 – 28:16) Bu bölüm elçinin Roma’ya giderken Sezariye’den Malta’ya kadar başından geçen heyecanlı deniz yolculuğunu anlatıyor. Yolcu Pavlus olmamış olsaydı, yolculuktan ya da deniz kazasından haberimiz olmazdı. Bu bölüm denize ait terimlerle dolu olduğundan, anlamak her zaman kolay olmuyor. 27:1   Yolculuk Sezariye’de başladı. Pavlus, … Read more

26

Elçilerin Bölüm 26 26:1-3   Önümüzdeki sahne “esir edilmiş kral ile tahta çıkan tutuklu” sahnesi olarak tanımlanır. Ruhsal açıdan bakıldığında Agripa acınacak birisiyken, elçi iman kanatlarıyla yükselerek içinde bulunduğu koşulların üstüne çıkmış birisidir. Agripa tarafından konuşması için işaret aldığında Pavlus elini uzatıp her şeyi altüst eden iman deneyimini anlatmaya başlar. Konuşmasına, önce bir Yahudi olduğundan Yahudiler arasında … Read more

25

Elçilerin Bölüm 25 25:1   Porkius Festus, İmparator Neron tarafından İ.S. 60 yılının sonbaharında, Yahudiye’nin Roma valisi olarak atandı. Sezariye, bir bölümü Yahudiye olan Roma ilinin siyasi merkeziydi. Üç gün sonra Festus, Sezariye’den yetki alanı içinde bulunan dini başkent olan Yeruşalim’e gitti. 25:2,3   Pavlus’un Sezariye’deki mahkûmiyetinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Yahudiler onu unutmamış, öldürücü nefretleri de yatışmamıştı. … Read more

24

Elçilerin Bölüm 24 24:1   Pavlus, Yeruşalim’den Sezariye’ye gitmek için ayrıldıktan beş gün sonra başkâhin Hananya bazı Yüksek Kurul üyeleriyle geldi. Tertullus adlı bir Romalıyı savcıları olarak tuttular. Görevi, Feliks’in önünde durup Pavlus’a karşı yapılan suçlamaları ağırlaştırmaktı. 24:2-4   Tertullus davayı, valiye iltifatlar yağdırarak açtı. Söylediklerinde elbette bir dereceye kadar gerçek payı vardı. Feliks, yönetim ve düzeni, kargaşalıkları ve … Read more

23

Elçilerin Bölüm 23 23:1,2   Yüksek Kurul’un önünde duran Pavlus, sözlerine tüm yaşamı boyunca tertemiz bir vicdanla yaşadığını ifade ederek başladı. Başkâhin Hananya bu ifadeye çok kızdı. Şüphesiz Pavlus’u Yahudi dininden ayrılan, hain ve dönek biri olarak görüyordu. Yahudilikten İsa Mesih imanına dönmüş birisi nasıl masum olduğunu iddia edebilirdi? Bunun üzerine başkâhin mahkûmun ağzına vurulmasını buyurdu. Dava … Read more

22

Elçilerin Bölüm 22   22:1,2   Elçi, Yahudi kalabalığına hitap ederken, akıllı davranarak Grekçe yerine Arami dilini kullandı. Kendi ana dillerini duymak onlar için hoş bir sürpriz oldu ve en azından o an için bağrışmaları kesildi. 22:3-5   Pavlus konuşmasına Yahudi kökenine değinerek başladı. Kilikyanın Tarsus kentinde doğmuş bir Yahudi olduğunu, tanınmış Yahudi öğretmen Gamaliel’in dizi dibinde gördüğü eğitimini … Read more

21

Elçilerin Bölüm 21 21:1-4a   Milet’teki şefkat ve sevgi dolu vedalaşmadan sonra Pavlus’la beraberindekiler, geceyi geçirdikleri İSTANKÖY’e doğru denize açıldılar. Ertesi gün güneydoğudaki RODOS adasına doğru yollarına devam ettiler. Adanın kuzey ucundan (burnundan) ayrılarak doğuya doğru, Asya ilinin güney kıyısındaki Likya’da bir liman olan PATARA’ya gittiler. Patara’da önemli kentlerden biri olan Sur’un bulunduğu Suriye’nin kıyı şeridindeki Fenike’ye … Read more

20

Elçilerin Bölüm 20 20:1   Birinci ayetten, elçinin Efes’den hemen Makedonya’ya gittiği görülür. Ne var ki 2.Korintlilerden, önce TROAS’a uğradığını öğreniriz. Orada Tanrı’nın sözünü duyurmak için açık bir kapı buldu, ama Titus’u görüp ondan Korintlilerin İlk Mektubu’nu nasıl karşıladıklarını öğrenmek istiyordu. Titus’u Troas’ta bulamayınca, Ege Denizi’nin kuzeydoğusundan geçerek MAKEDONYA’ya gitti. Şüphesiz önce NEAPOLİS’de (Kavala’da) karaya çıkıp sonra … Read more