Bibliyografya

Anderson, Sir Robert. The Coming Prince. London: Hodder and Stoughton 1881. Yeni baskı. Grand Rapids: Kregel Publications, 1975. Baldwin, Joyce G. Daniel: An Introduction and Commentary. The Tyndale Old Testament Commentaries. Downers Grove. IL: InterVarsity Press, 1978. Campbell, Donald K. Daniel: Decoder of Dreams. Wheaton, IL: SP Publications, Victor Books, 1977. Dennett, Edward. Daniel the … Read more

12

B. Büyük Sıkıntı (12. Bölüm) 12:1-3   1’inci ayet, Mesih’in ikinci gelişinden önce üç buçuk yıl sürecek olan Büyük Sıkıntı Dönemi’ni tanımlar. Bazıları, Mesih’le birlikte bin yıllık dönemde yaşamak üzere dirileceklerdir; kötüler ise bin yıllık dönemin sonunda dirileceklerdir (2’nci ayet, bk. Va.20:5). Bu sıkıntı döneminde Rab’be itaat ederek ve diğer insanları imana ve doğruluğa yönlendirerek bilgeliklerini … Read more

11

XI. YAKIN GELECEĞE İLİŞKİN ÖNBİLDİRİLER (11:1-35) A. Grek Ülkesini Fetheden Med-Pers Krallığı (11:1-3) Yazıldığında geleceğe işaret etmesine rağmen, 1-35’inci ayetler bugün geçmişte kalmıştır. 36-45’inci ayetler halen gerçekleşmemiştir. 1’inci ayette yer alan “onun” sözcüğü, bir önceki ayette adı geçen Mikail’e ya da Darius’a işaret ediyor olabilir. 2’nci ayet, Pers ülkesinin dört kralının gücünden ve sonuncusunun Grek … Read more

10

X. GELECEK OLAYLARIN ANA HATLARINI SUNAN TANRI YÜCELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜM (10. Bölüm) 10:1-9   Bu bölümdeki olaylar, Pers Kralı Koreş’in egemenliğinin üçüncü yılında meydana gelir. Bazı tutsaklar Yeruşalim’e, Koreş’in buyruğuyla izinli olarak dönmüşler, ama Daniel sürgünde kalmıştır. Daniel üç hafta boyunca yas tutmuştur; bunun pek çok nedeni olabilir: Yeruşalim’e geri dönenlerden alınan tapınak çalışmasının durduğuna ilişkin … Read more

9

IX. DANİEL’İN ULUSLARIN YETMİŞ HAFTALIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE İLGİLİ GÖRÜMÜ (9. Bölüm) 9:1,2   Bu bölümdeki olaylar, Medli Darius’un egemenliği sırasında gerçekleşmiştir. Yeremya Kitabı’nı inceleyen Daniel, yetmiş yıllık sürgün döneminin sona ermek üzere olduğunu fark etmiştir. 9:3-19   Kendisinin ve halkının günahlarını (biz sözcüğünü kullanmıştır) itiraf etmiş, Rab’den Yeruşalim ve Yahuda halkına ilişkin vaatlerini yerine getirmesini istemiştir. Tanrı, dualarına … Read more

8

VIII. DANİEL’İN KOÇ VE TEKEYLE İLGİLİ GÖRÜMÜ (8. Bölüm) 8:1-4   İki yıl sonra, Daniel bir koç ve tekeyle ilgili bir görüm gördü. Koç, Pers ülkesiydi ve her iki boynuzu Med ve Pers krallarını simgelemekteydi. Bir boynuz diğerinden daha uzundu; Pers Kralı’nın gücü daha fazlaydı. Koçun batıya, kuzeye, güneye doğru boynuz attığını gördü. Karşı konulmaz görünüyordu. … Read more

7

VII. DANİEL’İN DÖRT DÜNYA KRALLIĞINI RESMEDEN DÖRT YARATIKLA İLGİLİ DÜŞÜ (7. Bölüm) Daniel’in ilk altı bölümü temelde tarihseldir; son altı bölümü ise peygamberliğe ayrılmıştır. Daniel’in, 7 ve 8’inci bölümlerdeki düş ve görümleri, Med ve Persler güçlenmeden önce Babil Kralı olan Belşassar’ın egemenliği sırasında gerçekleşti. 7:1-4   7’nci bölümde Daniel’in, denizden çıkan dört yaratıkla ilgili görümünü okuruz … Read more

6

VI. DARİUS’UN BUYRUĞU VE ASLAN ÇUKURU (6. Bölüm) 6:1-3   Kutsal Kitap’ın en iyi bilinen bölümlerinden biri olan bu bölümde Daniel, Pers egemenliği altında yaşamaktadır. Kral Darius tarafından yüz yirmi  satrap üzerinde egemen olan üç bakandan biri olarak atandı. Daniel’deki olağanüstü ruh nedeniyle, Darius onu ülkenin başına atamayı tasarlıyordu. 6:4-8   Bunun üzerine öbür bakanlar ve satraplar … Read more

5

V. BELŞASSAR’IN BİR İNSAN ELİNİN DUVARIN ÜZERİNE YAZDIĞI YAZIYLA DUYURULAN SONU (5. Bölüm) 5:1-4   Belşassar, Nabonidus’un oğlu, Nebukadnessar’ın torunuydu (2’nci ayetteki “baba” sözcüğü, “büyükbaba” anlamına da gelebilir). Büyük bir şenlik düzenledi. Bu putperest eğlencede, Yeruşalim’deki tapınaktan alınan kutsal altın ve gümüş kaplar kullandı. Kral ve mahiyeti şarap içerek sarhoş oldular ve altın, gümüş, tunç, demir, … Read more

4

IV. NEBUKADNESSAR’IN KESİLEN AĞAÇLA İLGİLİ DÜŞÜ VE BUNUN ANLAMI (4. Bölüm) 4:1-9   Nebukadnessar burada En Yüce Tanrı’nın büyüklüğüne tanıklık eder ve tövbe etmesini sağlayan bir deneyim yaşar (1-3. ayetler). Kendi bilge adamlarının bile yorumlayamadığı bir düş görmüştü, bu nedenle Daniel’i çağırttı ve ona düşünü anlattı. 4:10-15b   Yüksek, güzel ve bol meyvesi bulunan bir ağaç görmüştü. … Read more