Bibliyografya

1.Yuhanna’nın sonundaki Bibliyografya’ya bakınız.

1

YORUM I. SELAMLAMA (1-4.ayetler) 1. ayet   Yuhanna kendisini, ikinci mektubunda da olduğu gibi, ihtiyar olarak tanıtıyor. Mektubu kendisini gerçekten sevdiği, sevgili Gayus’a hitaben yazmıştır. Bu kişinin Romalılar 16:23’deki ya da Elçilerin İşleri 20:4’deki Gayus olup olmadığını bilmesek de, bu birkaç ayetten onunla ilgili birçok şey öğreniyoruz. Öncelikle onun çok sevilen bir imanlı ve tüm yaşamıyla diğer … Read more

Giriş

YUHANNA’NIN ÜÇÜNCÜ MEKTUBU Yazar William MacDonald Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir. This is a Bible commentary that makes the riches of … Read more