Bibliyografya

Darby, J.N. Notes on I and II Corinthians. Londra: G.Morrish, n.d. Davies, J.M. The Epistles to the Corinthians. Bombay:  Gospel Literature Service, 1975. Denney, James. The Second Epistle to the Corinthians. Londra: Hoddder Stoughton, 1894. Erdman, C.R. Second Epistle of Paul to the Corinthians.  Londra: Philadelphia: Westminster Press, 1929. Grant, F.W. “2 Corinthians, “ The … Read more

13

13:1   Pavlus Korint’i ziyaret etmek üzereydi. Ziyaret ettiğinde, inanlılar arasındaki günahlar araştırılacaktı. Bu araştırmalar Yasa’nın Tekrarı 19:15’deki tanrısal ilkelere göre yapılacaktı: “Her sorun iki ya da üç tanığın tanıklığıyla açıklığa kavuşturulacaktır.” Pavlus davayı kendisinin idare edeceğini belirtmedi Bu, yerel topluluk tarafından yapılacak ve o da bu konularda danışman olarak hareket edecekti. Ğ. Pavlus’un Elçiliğinin Korintliler … Read more

12

E. Pavlus’un Esinlerinin Elçiliğini Kanıtlaması (12:1-10) 12:1   Elçi övünmek zorunda kalmaktan hiç de hoşnut değildi. Ancak içinde bulunduğu durum bunu gerekli kılıyordu. İşte bu nedenle Elçi hizmetini açıklarken, en utandırıcı olaylarda en zayıf, en övücü olaylarda ise en kuvvetli ifadeleri kullandı. Şimdi Elçi, bizzat Rab’bin kendisiyle karşılaştığı kişisel bir tecrübeyi aktaracaktır. 12:2   Pavlus, bu tecrübeyi … Read more

11

Ç. Pavlus’un Elçiliğini Kanıtlaması (11:1-15) 11:1   “Umarım yapacağım küçük bir akılsızlığı hoş görürsünüz. Ne olur, beni hoş görün!” Pavlus onlardan, övünürken kendisine karşı sabır göstermelerini ister. Ama sonra, zaten bunu yaptıklarını sezer ve böylece bu ricaya da gerek kalmaz. 11:2   Bu ricada bulunmasına gerekçe olarak üç neden gösterilir. İlk neden, onun Korintliler için tanrısal bir … Read more

10

III. PAVLUS’UN ELÇİLİĞİNİ DOĞRULAMASI (Bölüm 10 – 13) Bu mektubun son dört bölümü öncelikle Pavlus’un elçiliğini savunmasıyla ilgilidir. Pavlus’un yazılarının özellikle bu kısmının betimlenmesinde elçi Petrus’un sözleri özel bir önem taşır: “Bazı şeyleri anlamak çok zordur.” Pavlusun, eleştirmenleri tarafından kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdiği açıktır. Ama biz de, Pavlus’un bu eleştirilere yanıt verdiği metinleri inceleyerek … Read more

9

D. Pavlus’un Korintliler’e Ricası: Pavlus’un Onlarla Övünmesini Haklı Çıkarmaları (9:1-5) 9:1   Pavlus’un Korintliler’e ihtiyaç içinde olan kutsallara maddi yardımla ilgili konuda yazması gereksizdi. Ama yine de yazdı. Belki de bu ayette bir çeşit ima vardır. Aslında birçok yönden onlara yazmasına gerek yoktu. Başlangıçtan beri Yeruşalim’e yapılacak yardıma katkıda bulunmayı istemişlerdi. Gösterdikleri ilgi ve istek açısından … Read more

8

II.  PAVLUS’UN ÖĞÜDÜ: YERUŞALİM’DEKİ KUTSALLAR İÇİN BAĞIŞ TOPLAMA İŞİ TAMAMLANSIN (Bölüm 8, 9) A. Cömertlik Örneği (8:1-9) 8:1   Pavlus imanlıların, Makedonya’daki kiliselerde bulunan imanlılar arasında Tanrı’nın lütfunun alışılmadık bir biçimde görülmüş olduğunu bilmelerini istiyordu. Filipi ve Selanik, kiliselerin kurulmuş olduğu kentlerdi. Makedonyalılar Tanrı’nın lütfunu almış olduklarını cömertlikleriyle gösterdiler. 8:2   Bu imanlılar büyük sıkıntılardan geçiyorlardı. Genellikle, … Read more

7

7:1   Bu ayet daha önceki ayetlerle sıkı bir bağlantı içindedir. Yeni bir paragrafa başlamaktan çok 6:14 ile başlayan paragrafı tamamlar. Bu ayette belirtilen vaatler bir önceki bölümün 17 ve 18’inci ayetlerinden yapılan alıntılardır: “Ben sizi kabul edeceğim… size Baba olacağım… siz oğullarım, kızlarım olacaksınız.” Tanrı’nın bu muhteşem vaatlerinin karşısında biz de bedeni ve ruhu lekeleyen … Read more

6

6:1   Kimileri, Pavlus’un bu ayette Korintliler’e hitap ettiğini ve kendilerine gösterilmiş olan lütuftan yararlanmaları için onları cesaretlendirdiğini düşünür. Biz ise Pavlus’un hâlâ kurtarılmamış olanlara öğrettiği bildiriyi anlattığını düşünüyoruz. İman etmeyenlere, Tanrı’nın kendilerine sunmuş olduğu olağanüstü lütfu zaten anlatmıştı. Şimdi onlara, böyle bir lütfu boş yere kabul etmemeleri için yalvarıyor. Müjdenin tohumunun çorak bir toprağa düşmesine … Read more

5

G. Mesih’in Yargı Kürsüsünün Işığında Yaşamak (5:1-10) Bundan sonraki ayetler daha öncekilerle yakından ilgilidir. Pavlus şimdiki elem ve sıkıntılarıyla, gelecekteki yücelikten söz etmektedir. Bu, onu ölüm konusuyla karşı karşıya getirir. Bu bölümde Tanrı’nın sözü içinde ölümle ilgili en etkileyici açıklamayı ve imanlının bununla ilişkisini görürüz. 5:1   Elçi, 1’inci ayette şimdiki ölümlü bedenlerimizden dünyasal çadır olarak … Read more