Bibliyografya

Pastoral Mektuplar Bates, Edward Herbert. Spiritiual Thoughts from the Scriptures of Truth. London: Pickering & Inglis, n.d. Bernard, J.H. The Pastoral Epistles. Cambridge: University Press, 1899. Erdman, Charles R. The Pastoral Epistles of Paul. Philadelphia: Westminster Press, 1923. Fairbairn, Patrick. Commentary on the Pastoral Epistles. Edinburgh: T. T. Clark, 1874. Guthrie, Donald. The Pastoral Epistles. … Read more

6

Ç. Köleler ve Efendiler (6:1-2) 6:1   Şimdi de kölelerin davranışları konusuna geçilir. Kölelik boyunduruğu altında olanlara değinilmektedir. Elçi ilk olarak efendileri iman etmemiş olanlara seslenmektedir. Bu durumdaki köleler efendilerine karşı saygısız mı olmalıdırlar? Başkaldırıp kaçmaya mı çalışmalıdırlar? Ya da olabildiğince az mı çalışmaları gerekir? Tam tersine, efendilerini tam olarak saygıya layık görmelidirler. Yani gereken saygıyı göstermeli, … Read more

5

V. İMANLILARLA İLGİLİ ÖZEL ÖĞÜTLER (5:1 – 6:2) A. Değişik Yaş Grupları (5:1-2) 5:1   Bu ayet, Timoteos’un aralarında bulunup hizmet edeceği imanlılar ailesinin üyelerine yönelik davranışlarıyla ilgilidir. Timoteos genç ve dinamik olduğu için yaşlılara karşı sabırsızlık gösterebilirdi. Bu nedenle yaşlı adama çıkışmayıp babasıymış gibi öğüt vermesi tavsiye ediliyor. Genç birisi olarak o yaştaki birine sert sözler … Read more

4

IV. İMANDAN DÖNÜŞ (4:1-16) A. Yaklaşan Sapıklıklara Karşı Uyarılar (4:1-5) 4:1   Ruh’un açıkça konuşması konusunda iki fikir öne sürülebilir. Pavlus’un söylemek üzere olduğu söz tanrısal bir vahiyle kendisine verilmiş olabilir ya da Kutsal Yazılar’ın tamamında, özellikle de Yeni Antlaşma’da, son zamanlarda imandan dönüşün görüleceğinin açıkça öğretildiği anlamındadır. Son zamanlar, elçinin bunu yazmasından sonra “gelecek bir zaman” … Read more

3

C. İhtiyarlar ve Gözetmenler (3:1-13) 3:1   1.Timoteos’taki diğer güvenilir söz, yerel topluluktaki önderlerin görevleriyle ilgilidir. Gözetmen, yerel topluluğun ruhsal yaşamını geliştirmekle yükümlü, anlayışlı ve tecrübeli bir Mesih inanlısıdır. Bu hizmetini Tanrı’ya ait olanları küçümseyerek yapmaz, tersine kendisi ruhsal yönden örnek olur. Bugün “gözetmen” birçok topluluk üzerinde yetkili bir görevli konumundadır. Ancak Yeni Antlaşma’da değişmez şekilde, bir … Read more

2

III. TOPLULUKTA YAŞAMLA İLGİLİ İLKELER (2:1 – 3:16) A. Dua Konusu (2:1-7) Pavlus farklı öğreti yayan kişilerle ilgili Timoteos’a uyarılarda bulunduktan sonra dua konusuna geçer. Bu bölümün genel olarak topluluk içindeki dua ile ilgili olduğu konusunda fikir birliği varsa da, aynı ilkelerin kişinin özel dua yaşamı için de geçerli olmayacağını düşündürecek bir neden yoktur. 2:1   Bütün … Read more

1

YORUM I. SELAMLAMA (1:1-2) 1:1   Pavlus kendini öncelikle Mesih İsa’nın elçisi olarak tanıtır. Elçi “gönderilmiş olan”dır, dolayısıyla Pavlus da Rab’bin işini yapmak üzere Tanrı tarafından atandığını belirtiyor. Pavlus’un yetkisi, kurtarıcımız Tanrı’dan ve umudumuz Mesih İsa’nın buyruğundan gelmektedir. Bu, seçimi Pavlus’un yapmadığını ve kendisinin başka insanlar tarafından atanmadığını vurgulamaktadır. O, kesin bir şekilde Tanrı’dan, vaaz etmek, öğretmek … Read more

Giriş

PAVLUS’TAN TİMOTEOS’A BİRİNCİ MEKTUP Yazar William MacDonald Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir. This is a Bible commentary that makes the riches … Read more