Bibliyografya

(1. ve 2.Selanikliler) Buckland, A.R. St Paul’s First Epistle to the Thessalonians. Philadelphia: The Union Press, 1908. –  St. Paul’s Second Epistle to the Thessalonians. Philadelphia: The Union Press. 1909. Denny, James. The Epistles to the Thessalonians. New York: George H. Doran Company, n.d. Eadie, John. A Commentary on the Greek Text of the Epistles … Read more

5

D. Rab’bin Günü (5:1-11) 5:1   Kutsal Kitap uzmanları, konuların bir bölümden diğerine geçerken süreklilik göstermemesinden ötürü üzülüp özür dileme eğilimi gösterirler. Ancak bu konunun burada kesilmesi uygundur. Pavlus yeni bir konuya, ikinci gelişle ilgili tartışmaları bırakıp Rab’bin günü konusuna geçer. Konusunda diye çevrilen sözcük (Grekçe peri de), 1.Korintliler’de de sık sık karşılaşılan yeni bir düşünce silsilesini … Read more

4

III. PRATİK ÖĞÜTLER (4:1 – 5:22) A. Tanrı’nın İsteğini Yerine Getirmenin Bereketi (4:1-8) 4:1   Son olarak ifadesi, Pavlus’un mektubu bitirmek üzere olduğu anlamına gelmez. Çoğu kez konuda bir değişikliğe işaret eder ki, burada da pratik öğütlere geçiş söz konusudur. Üçüncü bölümün sonunda üç önemli sözcük gözümüze çarpar: Kutsallık, sevgi ve geliş. Bunlar 4’üncü bölümün de ana … Read more

3

D. Timoteos’un Selanik’teki Çalışmaları (3:1-10) İman, imanınız sözcükleri 3’üncü bölümde beş kez (2,5,6,7,10’uncu ayetler) geçer ve bu bölümü anlamamızda önemli bir rol oynar. Selanikliler ağır zulümlerle karşılaşıyorlardı ve Pavlus onların imanlarıyla bu denemeye nasıl dayandıklarını merak ediyordu. Dolayısıyla bu bölüm, yapılan bir işin takip edilmesinin önemine değinmektedir. Günahlıları Kurtarıcı’ya yöneltmek yeterli değildir. Onlara, Rab’bin lütfunda … Read more

2

B. Pavlus’un Hizmetinin, Bildirisinin ve Selanik’teki Yaşamının Gözden Geçirilmesi (2:1-12) 2:1   Pavlus 1:5’de kendi kişiliğine ve Selanik’te nasıl yaşadığına kısaca değinir. Buradaysa hizmeti, bildirisi ve yaşam biçimiyle ilgili ayrıntılara geçiyor. Mesih inanlısının ilk işi kendi karakteriyle ilgilidir. Ne olduğumuz, söylediklerimizden çok daha önemlidir. Bilinçli olarak yapmadığımız davranışlar, bilerek yaptıklarımıza göre daha çok şey anlatır. James Denney … Read more

1

YORUM I. SELAMLAMA (1:1) Mektup dünyayı alt üst etmekle suçlanan üç kişinin adıyla başlar. İftira atılmaya çalışılırken ortaya övgü çıkmıştır. Mektubu yazan Pavlus’tu. Silvanus ve Timoteos o sırada onunla birlikte seyahat etmekte olduklarından Pavlus, onların da adlarını eklemiştir. Silvanus büyük olasılıkla, Filipe’deki hapishanede Pavlus ile birlikte ilahi söylemiş olan Silas ile aynı kişiydi (Elç.16:25). Timoteos … Read more

Giriş

PAVLUS’TAN SELANİKLİLER’E BİRİNCİ MEKTUP Yazar William MacDonald Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir. This is a Bible commentary that makes the riches … Read more