Bibliyografya

Blaikie, William Garden. “The First Book of Samuel.” The Expositior’s Bible. London: Hodder and Stroughton, 1909. ––––. “The Second Book of Samuel.” The Expositor’s Bible. London: Hodder and Stoughton, 1909. Erdmann, Christian F. “The Books of Samuel.” Lange’s Commentary on the Holy Scriptures, Critical, Doctrinal and Homiletical. 3. cilt. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1960. … Read more

31

IV. SAUL’UN ÖLÜMÜ (31. Bölüm) 31:1-6   Davut savaştaki başarılarının tadını çıkarırken, Saul yenilgiyle karşılaştı. İsrailliler geri püskürtüldüler ve kralın üç oğlu öldürüldü. Saul’un kendisi de okçular tarafından ağır yaralandı. Gilboa Dağı’nda ölmek üzereyken silahını taşıyan adama, Filistliler kendisini diri bularak alay etmesinler diye, öldürmesi için yalvardı. Ama adam kralı öldürmeye korktu. Bu nedenle Saul kendi … Read more

30

4. Amalekliler’in Bozguna Uğratılması (30. Bölüm) 30:1-6   Davut Akiş’in ordularıyla kuzeye yürümekteyken, Amalekliler Ziklak’ı yağmalayıp kadınları ve çocukları yanlarında götürdüler. Davut geri döndüğünde kentten tüten dumanla karşılaştı. Bu, Filistliler’e katıldığı için Tanrı’nın bir yargısı olabilir miydi? Eğer bu bir yargıysa, Davut Tanrı’nın karakterini ne kadar iyi anladığını gösterdi. Çünkü her şey ve herkes kendisine karşıyken, … Read more

29

3. Davut’un Akiş Tarafından Ziklak’a Gönderilmesi (29. Bölüm) 29:1-5   Filistliler savaş için bir araya toplanırken, Davut ve adamları Akiş’le birlikte geriden geliyorlardı. Filistliler’in bazı önderleri, Davut’un kendileriyle gelmesine bilgece davranarak karşı çıktılar. Savaş sırasında kendilerine karşı çıkabileceğinin farkındaydılar. Kral Saul’la barışmak için, ona kestiği Filistliler’in başlarını götürmesinden daha iyi bir yol olabilir miydi? Bu adam, … Read more

28

2. Saul’un Önceden Bildirilen Sonu (28. Bölüm) 28:1,2   Davut zor bir konumdaydı. Filistliler İsrail’e karşı savaşacaklardı ve Davut’a onlara katılması buyruluyordu. Her ne kadar 2. ayetteki sözleri iki ayrı anlam içeriyor olsa da, bu buyruğu kabul etmişe benziyordu: “Kulunun neler yapabileceğini göreceksin” ya da “Kulunun verdiği sözden dönerek seni nasıl aldatacağını göreceksin!” Akiş, ilk anlamı … Read more

27

E. Filistliler Arasında Yaşam (27-30. Bölümler) 1. Ziklak’ın Davut’a Verilmesi (27. Bölüm) 27:1-4   Bir yerden diğerine, ölüm korkusu içinde sürekli kaçmanın verdiği baskı, sonunda Davut’u etkiledi. Rab’bin kendisine gösterdiği mucizevi özene rağmen, Davut’un imanı sarsıldı. İsrail’in meshedilen kralı olduğu gerçeğini birden unuttu. Tanrı onu kral olarak meshettikten sonra, krallığına başlamadan önce öldürülmesine izin verecek miydi? … Read more

26

7. Saul’un Canının İkinci Kez Bağışlanması (26. Bölüm) 26:1-4   Zifliler Saul’a, Davut’un nerede olduğunu tekrar haber verdiler (23:19). Saul derhal Davut’un yetersiz ordusundan beş kat daha güçlü bir ordu topladı ve Zif Çölü’ne gitti. Saul’u kışkırtanın ne olduğu söylenmemektedir. İki adam son kez görüştüklerinde bir dereceye kadar barışmış görünüyorlardı (24. bölüm). Belki de kötü kişiler … Read more

25

6. Naval’ın Akılsızlığı (25. Bölüm) 25:1-9   Samuel’in ölümüyle hakimler dönemi kapandı. Ulus şimdi bir krallık haline gelmişti. Davut’un soyu İsrail’in tahtına sonsuza kadar sahip çıkacaktı; bu vaat Mesih’le gerçekleşecekti. Samuel’e duyulan derin saygı, öldüğünde tüm ulusun yas tutmasıyla ifade edilir. Peygamberin ölümünden sonra Davut, Yahuda’nın güneyindeki Paran Çölü’ne gitti. Belki de Saul’dan ve ölümcül planlarından … Read more

24

5. Canı Bağışlanan Saul (24. Bölüm) 24:1-7   Filistliler’in tehdidi bastırıldıktan sonra Saul, Davut’u yakalamak için geri döndü. Onu Eyn-Gedi’nin kayalık tepelerinde izledi. Oradayken ihtiyacını gidermek için mağaralardan birine girdi. Seçtiği mağara boş değildi. Bunun da ötesinde, acımasızca kovaladığı adam, kendi adamlarının, kralın yaşamını sona erdirmelerine engel oldu. Davut’un adamları, Saul’u Tanrı’nın kendilerinin eline teslim ettiğini … Read more

23

4. Keila’nın İhaneti (23. Bölüm) 23:1-5   Davut’a, Adullam’ın güneyindeki Keila Kenti’nin Filistliler tarafından saldırıya uğradığı haberi geldi. Rab tarafından yönlendirilerek düşmana karşı savaştı, kenti kurtardı ve çok sayıda hayvanı ele geçirdi. 23:6-12   Saul, Davut’un Keila’da olduğunu duyunca, onu orada tuzağa düşürmeye karar verdi. Ama Davut bu tuzaktan haberdar oldu ve nereye gideceğini söylemesi için Rab’be … Read more