Bibliyografya

Barbieri, Louis A. First and Second Peter. Chicago: Moody Press, 1975. Bigg, Charles. A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of St. Peter and St. Jude (ICC). Edinburgh: T. & T. Clark, 1901. Grant, F.W., “I and II Peter,” The Numerical Bible, Cilt 7. New York: Loizeaux Bros., 1903. Ironside, H. A. Notes on … Read more

5

C. Teşvikler ve Selamlar (5:1-14) 5:1   Birinci Petrus Mektubu’nun bu son bölümünde teşvikler ve selamlar yer alıyor. İlk olarak ihtiyarlara yönelik bir hitapla karşılaşıyoruz. Petrus, böyle bir sorumluluğu ihtiyarlara yükleme yetkisine sahip olarak, kendisini onlar gibi bir ihtiyar, Mesih’in çektiği acıların tanığı ve açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak tanıtıyor. Onlar gibi bir ihtiyar olduğunu … Read more

4

4:1   Bu bölümle bir önceki (3:18) arasında yakın bir ilişki bulunuyor. Mesih’i, haksızca acı çeken bir örnek olarak gördük. O, doğruluk uğrunda, kötü insanların elinde acı çekti. Durum böyle olduğundan, O’nun izleyicileri de kendilerini aynı düşünceyle silahlandırmalıdırlar. İnanlılar İsa’nın adı uğruna acı çekmeyi doğal bir şey olarak görmeli ve Mesih inanlısı oldukları için sıkıntı çekmeye … Read more

3

Ç. Bir Kadın Olarak Kocasıyla İlişkisi (3:1-6)  3:1   Petrus bundan önceki ayetlerde Mesih inanlılarının yönetimlere ve dünyasal efendilerine bağımlı olmaları konularındaki sorumluluklarını dile getirmişti. Şimdi ise konuyu, kadınların kocalarına bağımlı olmalarına getiriyor. Her kadın, kocası inanlı olsun ya da olmasın, ona bağımlı olmalıdır. Tanrı, aile içerisinde baş olma sorumluluğunu erkeğe vermiştir; ve kadının, erkeğin bu … Read more

2

2:1   Mesih inanlıları göksel hayatın ortakları olduklarına göre, aşağıda belirtilen sevgisiz davranış örneklerini terk etmelidirler: Kötülük – Başka bir kişiyi hedef alan her çeşit kötü düşünceler. Kötülük kini besler ve başka birine zarar ya da yıkımın gelmesini umut eder. George Washington Carver bir zenci olduğu için üniversiteye alınmamıştı. Yıllar sonra birisi ona bunun hangi üniversite … Read more

1

YORUM I. İNANLININ AYRICALIKLARI VE ÖDEVLERİ (1:1 – 2:10) A. Selamlama (1:1-2) 1:1   Petrus kendisini İsa Mesih’in bir elçisi olarak tanıtıyor. İsa tarafından on iki öğrenciden biri olarak görevlendirilmiş, o yüce ve yaşam değiştiren Müjde’yi duyurmak üzere görevlendirilmişti. Asıl mesleği balıkçılık olan bu kişi, göksel çağrıya karşılık vererek insan tutan bir balıkçı olmuştu. Bütün Mesih … Read more

Giriş

PETRUS’UN BİRİNCİ MEKTUBU Yazar William MacDonald Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir. This is a Bible commentary that makes the riches of … Read more