Bibliyografya

Gates, John T. “1 Kings.” The Wycliffe Bible Commentary. Chicago: Moody Press, 1962. Henry, Matthew. “1 and 2 Kings.” Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible. 2.cilt. Jamieson, Robert. “I and II Kings.” A Commentary, Critical, Experimental and Practical on the Old and New Testaments. 3. Baskı. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1983. Jensen, Irving … Read more

22

13. Ahav’ın Son Savaşı (22:1-40) 22:1-6   Suriye ve İsrail arasındaki üç yıllık barış döneminden sonra, Ahav’ın aklına Ramot-Gilat’ı tekrar ele geçirme fikri geldi. Şeria’nın doğusundaki kenti Suriyeliler’den geri alacaktı. Ben-Hadat, Ahav tarafından bağışlandığında, İsrail’in kentlerini geri vereceğine söz vermişti (20:34), ancak sözünü yerine getirmedi. O sıralarda Yahuda Kralı Yehoşafat, Ahav’ı ziyarete geldi ve bu askeri … Read more

21

12. Ahav’ın Navot’a Karşı İşlediği Suçlar (21. Bölüm) 21:1-4   21. bölüm Ahav’ın ölümünden önceki olaylara ayrıntılarıyla yer verir. Yer, Ahav ve İzebel’in saraylarının bulunduğu Yizreel’dir. Sarayın bitişiğinde Yizreelli Navot’un bir bağı vardı. Ahav, orayı sebze bahçesi olarak kullanmak istedi. Navot, İsrail yasalarına göre mülkün ilk olarak verilen ailede kalması gerektiğinden, toprağını satmayı ya da değiş … Read more

20

9. Ahav’ın Suriye (Aram) Karşısındaki İlk Zaferi (20:1-22) 20:1-6   Suriye Kralı Ben-Hadat, önceleri 15:18,20’de sözü edilen Ben-Hadat’ın oğlu sanılmaktaydı. Ama daha sonraki araştırmalar, her ikisinin de aynı kişi olması ihtimalini artırmıştır. Ben-Hadat, kendisini destekleyen 32 kralla birleşerek atları ve savaş arabalarıyla birlikte Samiriye üzerine yürüdü. Kenti kuşattığında, Ahav’a teslim olması için koşullar ileri sürdü: “Altınını, … Read more

19

7. İlyas’ın Horev’e Kaçışı (19:1-18) 19:1-4   Ahav İzebel’e, Baal’ın peygamberlerinin Karmel Dağı’nda öldürüldüklerini anlattığında İzebel, İlyas’ı bir gün içinde öldüreceğine ilişkin yemin etti. Bir gün önce imanı büyük bir zafer kazanan peygamber, bunu duyunca cesaretini yitirdi. İlyas, can korkusuyla Yizreel’den ayrıldı ve Yahuda’nın güney sınırında, 160 kilometre uzaklıkta bulunan Beer-Şeva Kenti’ne kaçtı. Bir gün boyunca … Read more

18

4. İlyas’ın Baal’ın Kâhinlerine Meydan Okuması (18:1-19) 18:1-6   İlyas’ın İsrail’den ayrılmasından üç yıl, kuraklığın başlamasından üç buçuk yıl sonra (Luk.4:25), peygambere Ahav’ın huzuruna çıkması söylendi. Bu, insan mantığıyla düşünüldüğünde son derece tehlikeli bir eylemdi. Kıtlık öylesine ciddi boyutlardaydı ki, Ahav ve saray sorumlusu Ovadya (Ovadya Kitabı’nı yazan peygamberle aynı kişi değil), hayvanları beslemek için ot … Read more

17

2. İlyas ve Kuraklık (17:1-7) 17:1   17. bölümde Peygamber İlyas’la tanışırız. Görevi 2.Krallar 2:11’e kadar sürer. Tanrı, halkına günah ve çöküntü dönemlerinde peygamberler aracılığıyla seslendi. Bu peygamberler gerçekten Yahve’nin ağzı olarak görev yaptılar. Putperestlik, cinsel ahlâksızlık ve her türlü günaha karşı korkusuzca suçlamada bulundular. Halkı tövbe etmeye ve Rab’be geri dönmeye çağırdılar. Bu şekilde davranmadıkları … Read more

16

16:1-7   Yehu adındaki bir peygamber Baaşa’ya, Yarovam’ın putperestliğini izlediği için soyunun benzeri bir yazgıyla karşılaşacağını bildirdi. Öldüklerinde gömülmeyecekler, cesetleri köpekler ya da kuşlar tarafından yenecekti. Baaşanın uğradığı sona ilişkin 7. ayetin sonunda başka bir neden verilir: Yarovam’ın ailesini öldürdü. Bu yaptığı ya Tanrı’nın planına uymuyordu, ya da bunu zalim ve öç alan bir tavırla Tanrı’nın … Read more

15

Ç. Yahuda Kralı Aviyam (15:1-8) Rehavam’ın oğlu Aviyam üç yıl süreyle Yahuda’da krallık yaptı (İ.Ö. 913-911/910; 2Ta.13:1 – 14:1). 15:1   1. ayet, Krallar Kitapları’nda sık sık yinelenen bir usul içerir. Buna göre, bir krallığın başlangıcı, diğer krallığın kralının adını vererek ve kaç yıl krallık ettiğini söyleyerek tanımlanırdı. Böylece bu ayet, Aviyam’ın Yahuda-daki krallığının, Yarovam’ın İsrail’deki … Read more

14

4. Yarovam’ın Oğlunun Ölümü (14:1-20) 14:1-4   Yarovam’ın oğlu Aviya hastalandığında, kral karısını Ahiya peygambere gönderdi. Tanrı adamı kısa bir süre önce Yarovam’a on kuzey oymağının kralı olacağını bildirmişti. Kraliçe, peygambere giderken kılık değiştirdi, bunu yapmak için çeşitli nedenleri vardı: İlki, bir Tanrı adamını ziyaret etmek, Dan ve Beytel’deki putlara ihanet ettiğini açıkça göstermek olacaktı. İkincisi, … Read more