Giriş

YENİ ANTLAŞMA’YA GİRİŞ Yazar William MacDonald Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir. This is a Bible commentary that makes the riches of … Read more

Bibliyografya

Alexander, Joseph A. The Psalms Translated and Explained. Grand Rapids, Baker Book Hause, Reprinted from 1873 Edinburgh edition, 1977. Barnes, Albert. Notes on the Old Testament, Psalms, 3.cilt. Grand Rapids: Baker Book House, 1973. Bellett, J. G. Short Meditations on the Psalms. Oak Park. IL: Bible Truth Publishers, 1961. Bridges, Charles, Psalms 119. Edinburgh: The … Read more

150

150. Mezmur: RAB’be Övgüler Sunun! Büyük finale ulaşmış bulunuyoruz. Yaratılışın, gerçek yazgısının Tanrı’ya tapınmak olduğunu fark etmekten daha anlamlı bir sonuca ulaşması mümkün müdür? Mezmur övgü konusundaki dört anahtar soruyu yanıtlar: Nerede, ne, nasıl ve kim? Yaratılışın amacı Tanrı’nın yüceliğiydi. İnsanoğlu bu nedenle varoluşunun gerçek nedenine Rab’bi övmekle kavuşur. Shorter İlmihali’nde kısaca ve en açık … Read more

149

149. Mezmur: Tanrı’ya Yüce Övgüler Bu mezmur iki bölümden oluşur. Birincisinde (1-6a. ayetler) kutsallar ezgi söyler, ikincisinde (6b-9. ayetler) egemenlik sürerler. Söz konusu olan dönem, Rab İsa’nın yeryüzüne dönerek uzun zamandır beklenen egemenliğini kurduğu zamandır. 149:1-3   İsrail’in söylediği yeni ezgi yaratılış, kurtuluş ve egemenlik ezgisidir. Yahve’nin doğal ve ruhsal yaratılışın kaynağı ve görkemli kralı oluşuna … Read more

148

148. Mezmur: Yaratılış Korosu Daha önce çeşitli korolar gördüm ve dinledim, ama hiçbirisi buna benzemiyordu. Koro bütün yaratılıştan, canlı cansız bütün varlıklardan oluşmuştu. Evren sıra sıra dizilmiş sayısız koltukların yer aldığı koronun dinlendiği balkonlardır. 148:1-6   Koronun en üst sırasında göklerden Rab’bi öven melekler, Yahve’nin görkemini ezgilerle dile getiren göksel ordular yer almaktadır. Güneş, ay ve … Read more

147

147. Mezmur: Yenilenen Yeruşalim – Tanrı’yı Övün! Bu mezmurun genellikle Babil sürgününden dönen Yeruşalim’in yenilenmesini kutlamak için okunduğu düşünülür. Eğer bu doğruysa, Kral geri döndüğünde, kentin ve ulusun değerlerini yenilediğinde daha da büyük anlam kazanacaktır. Mezmurun nasıl bir sıra izlediğini aşağıda görebilirsiniz: Övgünün uygunluğu (1. ayet). İsrail’in yenilenmesi (2-6. ayetler). Tanrı’nın doğadaki ilahi takdiri (7-9. … Read more

146

146. Mezmur: Yakup’un Tanrısı’nın Yüceliği 146:1   İlk ayet, mezmur yazarının kendisini Rab’bi övmeye çağırdığı iki buyruğu içerir. 146:2   İkinci ayet yazarın karşılık verdiği iki ifadeyi kapsar: “Yaşadıkça RAB’be övgüler sunacak…” Bu, bir insanın kendisiyle olan diyalogudur. 146:3,4   Mezmurun geri kalanı, neden insanın değil de Tanrı’nın güvene layık olduğunu açıklar. Her birimiz er ya da geç … Read more

145

145. Mezmur: Eksik Olan “N” (Nun) harfi Davut, “övgü mezmuru”nun her ayetini İbrani alfabesinin birbirini izleyen bir harfiyle başlayan, akrostiş tarzda kaleme almıştır. Ancak, geleneksel masoretik İbranice metinde, dilimizdeki karşılığı “n” olan “nun” harfi, 13 ve 14’üncü ayetler arasında eksiktir. Eski Grekçe, Süryanice ve Latince yorumlar aşağıdaki şu ifadeyi eklerler: “Rab bütün sözlerinde sadık ve … Read more

144

144. Mezmur: Mutlu Kişiler Bu mezmur her ne kadar diğer mezmurlardan seçme bölümlerden oluşturulmuşsa da, bu bölümler gelişigüzel birleştirilmemiştir. Gerçek bir sürekliliğe sahiptir. 144:1,2   Davut, önce yaşamdaki bütün savaşlarda ihtiyaç duyduğu Rab’bi onurlandırır. Düşmanla karşılaştığında ona savaşmayı Rab öğretir. Rab Kayası’dır, vefalı Dostu, Kalesi, Kurtarıcısı, Kulesi, Kalkanı ve zaferidir. Başka neye ihtiyaç duyabilir, neyi arzulayabilir … Read more