14. Sürekli̇ Konut

On Dördüncü Bölüm SÜREKLİ KONUT “Sonsuza kadar Rabbin evinde oturacağım.” “Sonsuza kadar orada yaşayacağım; yalnızca bir konuk olarak değil! Senin tahtının önünde sürekli tapınanların arasında olacağım. Orada bana lütfettiğin mirasımda dinleneceğim. Yersel tüm değerlerden özgür olarak Kutsalların korosuna katılacak ve sonsuza kadar sana tapınacağım.” —PAUL GERHARDT. Bu ayet mezmurda yer alan gelecek ile ilgili üç … Read more

13. İyi̇li̇k Ve Merhamet

On Üçüncü Bölüm İYİLİK VE MERHAMET “Ömrüm boyunca yalnızca sevgi ve iyilik izleyecek beni.” “Nasıl olur da sana övgü şarkıları söylemem? Ey Rabbim, nasıl olur da sana teşekkür etmem? Çünkü senin her şeyde her şeyi nasıl koruduğunu biliyorum; Tanrım, tek gerçek sevgi yalnızca senin yüreğini doldurandır!” Tüm satırları boyunca tanrısal güvence ile dolu olduğunu gördüğümüz … Read more

12. Dolu Kase

On İkinci Bölüm DOLU KASE “Kasem taşıyor.” “İsa! Sen yüreği ve zihni Doldurmak için yeterlisin. Senin yaşamın kaygılı canı sakinleştirir. Senin yetkin sevgin korkuyu dışarı atar.” Üçüncü figür dolu bir kasedir: “Kasem taşıyor.” Bu durum belki şaşırtıcı bir kurtarışın görünümünü ima ediyor olabilir. Ya da bazı uzun süreli bereketler yığınının yeniden gözden geçirilişi hakkındadır. Yüreği … Read more

11. Yağ Sürülen Baş

On Birinci Bölüm YAĞ SÜRÜLEN BAŞ “Sen, başımı yağ ile mesh ettin. Değerli ve bedeli yüksek olan bu yağ, Çok güzel kokar, saftır ve tatlıdır. Kraliyet kahinliğinin kutsal armağanıdır. Tapınak hizmetinde bu yağ ile toplanılır. Kutsal Ruh, bu değerli sevinç yağını hiç karşılıksız döker, Adanmış başın üzerinde konut kurar ve onu kutsal kılar.” —FRANCES RIDLEY … Read more

10. Kurulan Sofra

Onuncu Bölüm KURULAN SOFRA “Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın.” “Gökten inen Yaşayan Ekmek, Sen, ben konuğunu, nasıl da zenginlik ile besledin. Bana şimdi vermiş olduğun armağanlar Kalbimi sevinç ve huzur ile doldurdu!” – PRIST. Mezmurumuzun bu ayetinde Rabbimizin bize olan müthiş ilgisini ortaya koyan üç güzel figür yer alır. Önce O’nun bizim için hazırlamış olduğu … Read more

9. Ayak Basilan Vadi̇

Dokuzuncu Bölüm AYAK BASILAN VADİ “Evet, ölüm gölgesinin vadisinden geçsem bile Kötülükten korkmam çünkü sen benimlesin. Çomağın ve değneğin güven verir bana.” “Gölgenin vadisi giderek daha parlak hale geliyor, Biz seninle birlikte yürüdüğümüz zaman vadi daha da parlıyor ve aydınlanıyor. Daha önce ayak basılmamış bu yerlerden geçmek Senin yüzünü gördüğümüz zaman artık bir dehşet olmaktan … Read more

8. Işikli Vadi̇

Sekizinci Bölüm IŞIKLI VADİ “Hiç bir kötülükten korkmayacağım.” “Ölüm vadisinden korkmuyorum – Çünkü benim için orada sakin suların kıyısında Yemyeşil bir otlak vardır. Huzur veren bu yerde ölümün gölgesinden korkmam. Bir gölge bana asla zarar veremez. İsa’nın kollarında dinlendiğim zaman O’nda sevinmem gerekir.” 1 —MRS THOMPSON Kutsal yazılarda sık sık şu ifadeleri okuruz: “Korkma” ve … Read more

7. Gölgeli̇ Vadi̇

Yedinci Bölüm GÖLGELİ VADİ “Ölüm gölgesinin vadisinden geçsem bile, Kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın ve değneğin güven verir bana.” “Orada hiç bir gölge yok, – Her şey ışık ve şarkı,- Ve orada şu sözler işitilir: ‘ Zaman beni Ne kadar süre o sevgili kalabalıktan ayıracak?’” —BONAR Burada söz edilen “ölüm gölgesi” olarak adlandırılan ifade … Read more

6. Tazelenen Can

Altıncı Bölüm TAZELENEN CAN “O, canımı tazeler.” “Korku içindeki canın neden titrer? Alnında görülen üzüntünün sebebi nedir? Yolunun çevresine bulutlar yığılabilir, Ama senin Tanrın şimdi yanındadır. “İmanı başlatan ve tamamlayan O, Senin ruhunu yenileyecektir. Onun ölümündeki o kutsal saatte, O senin kurtuluşunu tamamladı.” —Bayan Winslow’un Anıları “O, canımı tazeler.” Rab, zayıf hissettiğimizde ya da üzüntü … Read more

5. Saki̇n Sular

Beşinci Bölüm SAKİN SULAR “Beni sakin suların kıyısına götürür.” “Bunlar, tatlı sulardır! Ama ah! Yaşamın akıntılarının üstünde sular daha saf akarlar. Onun lekesiz sürüsü orada göksel sevginin tüm sevinçlerini bilecektir. “Ey sevgili, biz orada kurtarıldık ve kutsandık, Çölün üzüntüleri sona erdi. Artık Çobanımızın yanında dinleneceğiz, Bir daha asla susamayacak, acıkmayacak ve bayılmayacağız.” —SIR E. DENNY. … Read more