Yasa’nın Tekrarı 34

Yasa’nın Tekrarı 34 Bu kısa bölüm Yasanın Tekrarı kitabı için esin ile yazılmış bir özet gibidir. Esini yazdıran Kutsal Ruhun elindeki aracının kim olduğu bize söylenmemiştir. Ama kutsal yazılara kendini adamış olan bir öğrenci için bu konu önem taşımaz. Biz bu kısa ya da özet bölümün kitabın kendisi ve Musa’nın diğer kitapları gibi (Pentatok)Tanrının sözünün … Read more

Yasa’nın Tekrarı 33

Yasa’nın Tekrarı 33 “Tanrı adamı Musa ölümünden önce İsraillileri şu bereket ile kutsadı.” Yasanın Tekrarı 33:1. Yasayı verenin son sözlerinin katışıksız bereket içerdiğini görmek çok ilginç ve rahatlatıcıdır. Bizler Musa’nın İsrail topluluğuna hitap eder iken ciddi, uyarıcı ve derin sevgi içeren sözcükler kullandığını daha önce de belirterek bu sözlerin üzerinde durmuş idik. Lütuf ve yönetimin … Read more

Yasa’nın Tekrarı 32

Yasa’nın Tekrarı 32 “Ve Musa şu ezginin sözlerini eksiksiz olarak tüm İsrail topluluğuna okudu.” Yasanın Tekrarı 31:30. Şu anda önümüzde Kutsal kitabın en önemli ve en anlamlı kapsamlı kısmının bulunduğunu ve bizim bu bölümü dua ederek dikkat ile okumamız gerektiğini söyler isem abartmış olmam. Bu bölüm Tanrının İsrail ile olan ilişkisini başından sonuna kadar ele … Read more

Yasa’nın Tekrarı 31

Yasa’nın Tekrarı 31 Musa’nın yüreği topluluk için hala derin bir şefkat ve sevecen bir gayret ile titremektedir. Öyle görünüyor ki Musa bu gayretli öğütlerini halkın kulaklarına duyurmaktan asla bezmeyecek idi. Musa halkın ihtiyaçlarını kendi yüreğinde hissediyor idi ve onları bekleyen tehlikeyi önceden görüyor idi. Musa gerçek ve sadık bir çoban gibi engin ve sevecen yüreğinin … Read more

Yasa’nın Tekrarı 30

Yasa’nın Tekrarı 30 Bu bölüm çok ilginç ve önemli bir bölümdür. Peygamberlik ile ilgili sözler içerir ve bir önceki bölümün sonunda işaret edilen “gizli şeylerin” bazılarını sunarak açığa çıkarır. Yasayı yerine getirmekte tamamen başarısız olan İsrail’in yeryüzünün dört bir bucağına dağılması gerektiği zaman Tanrının yüreğinde saklı olan ve açıklanması gereken lütfun en değerli kaynaklarından bazılarını … Read more

Yasa’nın Tekrarı 29

Yasa’nın Tekrarı 29 Bu bölüm kitabımızda yer alan ikinci önemli kısmı sona erdirir. Bu bölümde topluluğun vicdanına uygulanan çok ciddi bir uygulamayı öğreniriz. Daha önce Musa’nın beş kitabındaki en derin, pratik ve önemli bilgilerin özetlenişi ve uygulanması bu bölümde yer almaktadır. Domitian Efes Müzesi’nde Heykeli “Rabbin Horev dağında İsrailliler ile yaptığı antlaşmaya ek olarak, Moav’da … Read more

Yasa’nın Tekrarı 28

Yasa’nın Tekrarı 28 Kitabımızın bu dikkat çekici kısmını incelemeye yaklaşır iken okuyucu bu kısmın 27.bölüm ile hiç bir şekilde kıyaslanmaması gerektiğini aklında tutmalıdır. Son bölümdeki bereketlerin yokluğunu hesaba katmak peşinde olan bazı yorumcular onları bu kısımda aramışlardır. Ancak bu çok büyük bir hatadır – her iki bölümün uygun bir şekilde anlaşılması konusunda yapılan kesinlikle ölümcül … Read more

Yasa’nın Tekrarı 27

Yasa’nın Tekrarı 27 “Musa ile İsrail ileri gelenleri halka şöyle dediler: ’Bu gün size ilettiğim bütün buyruklara uyun. Şeria ırmağından Tanrınız Rabbin size vereceği ülkeye geçince büyük taşlar dikip kireçleyeceksiniz. Atalarınızın Tanrısı Rabbin size verdiği söz uyarınca O’nun size vereceği ülkeye, süt ve bal akan ülkeye girince bu yasanın tüm sözlerini taşlara yazacaksınız. Şeria ırmağından … Read more

Yasa’nın Tekrarı 26

Yasa’nın Tekrarı 26 “Tanrınız Rabbin miras olarak size vereceği ülkeye girip orayı mülk edinerek yerleştiğiniz zaman Tanrınız Rabbin size vereceği ülkenin topraklarından topladığınız bütün ürünlerin ilk yetişenlerini toplayıp sepete koyacaksınız. Sonra Tanrınız Rabbin adını yerleştirmek için seçeceği yere gideceksiniz. O dönemde görevli kahine gidip, Rabbin bize ant içerek atalarımıza söz verdiği ülkeye geldiğimi tanrın Rabbe … Read more

Yasa’nın Tekrarı 22-25

Yasa’nın Tekrarı 22-25 Kitabımızın şimdi başladığımız bu bölümü bize çok önemli iki pratik ders öğretir. Öncelikle burada ortaya konan buyruk ve düzenlerin kanıtları ve örnekleri çok çarpıcı bir şekilde insan yüreğinin dehşet veren aldatıcılığını sergilerler. Hatasız bir titizlik ile bize gösterdikleri şudur: eğer insan kendi başına bırakılır ise yapabileceği hatalar sınırsızdır. Yasanın tekrarı adlı kitabın … Read more