12. Çardak Bayramı

Bölüm 12 Çardak Bayramı “Tahılınızı ve asmanızın ürünün topladıktan sonra yedi gün Çardak Bayramını kutlayacaksınız.” Yasanın Tekrarı 16:13 Yedi gün çardaklarda kalacaksınız. Bütün yerli İsrailliler çardaklarda yaşayacak. Öyle ki, gelecek kuşaklar İsrail halkını Mısır’dan çıkardığım zaman çardaklarda barındırdığımı bilsinler.” Levililer 23:42,43 Krallığın gelsin. Matta 6:10 “Rabbin Mesh Ettiği’ne selam olsun! Büyük Davut’un daha büyük Oğlu: … Read more

11. Kefaret Günü

Bölüm 11 Kefaret Günü “Çünkü o gün, Kahin Harun siz pak kılmak için günahlarınızı bağışlatacaksınız. Rabbin huzurunda bütün günahlarınızdan arınacaksınız.” (Levililer 16:30) “Mesih birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir.” (İbraniler 9:28) “Orada doğruluğu ile parlar, İşte, O, gökyüzünde görünmekte! Kefaretinin kanını … Read more

10. Boru Çalma Bayramı

Bölüm 10 Boru Çalma Bayramı “Kendisi güçlü bir borazan sesi ile meleklerini gönderecek. Melekler O’nun seçtiklerini toplayacaklar.” (Matta 24:31) “İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalındığı zaman, hepimiz bir anda, göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek. Ve biz de değiştirileceğiz.” (1.Korintliler 15:51-52) “Rabbin kendisi bir emir … Read more

9. Şimdiki Zamandaki Aralık

Bölüm 9 Şimdiki Zamandaki Aralık “Tanrının öteki uluslardan kendine ait olacak (kendi Adı için) bir halk çıkarmak amacı ile onları ziyaret etti.” (Elçilerin İşleri 15:14) “İsraillilerden bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan kurtulacak olanların sayısı tamamlanıncaya dek duyarsız kalacaktır.” (Romalılar 11:25) O’nunla birlikte tüm yeryüzünde egemenlik sürmesi planlanmış Seçilmiş Gelininin önce tamamlanması gerekir; İsrail ondan sonra … Read more

8. Pentikost ya da Haftalar Bayramı

Bölüm 8 Pentikost ya da Haftalar Bayramı (Levililer 23: 15-21) “Şabattan sonraki gün sallamalık demeti götürdüğünüz günden başlayarak tam yedi hafta sayın. Yedinci Şabattan sonraki güne kadar elli gün sayın. O gün Rabbe yeni tahıl sunusu sunacaksınız. Yaşadığınız yerden Rabbe sallamalık sunu olarak iki ekmek getirin. Ekmekler ilk ürünlerden, onda iki efa ince undan yapılacak. … Read more

7. İlk Ürünler Bayramı

Bölüm 7 İlk Ürünler Bayramı (Levililer 23:9 dan 14.ayete kadar) “Toprağınızın seçme ilk ürünlerini Tanrınız Rabbin Tapınağına getireceksiniz.” ( Mısırdan Çıkış 23:19) “İsrail halkına de ki, ‘Size vereceğim ülkeye girip ürününüzü biçtiğiniz zaman ilk yetişen ürününüzden bir demet kahine götüreceksiniz; kabul edilmeniz için kahin demeti Rabbin huzurunda sallayacak. Demet, Şabattan sonraki gün sallanacak.” (Levililer 23:10,11) … Read more

6. Mayasız Ekmek Bayramı

Bölüm 6 Mayasız Ekmek Bayramı “Kurban eti ile birlikte mayalı ekmek yemeyeceksiniz. Yedi gün mayasız ekmek-sıkıntıda yenilen ekmek- yiyeceksiniz.” (Yasanın Tekrarı 16:3) “Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız. Çünkü Fısıh Kuzumuz Mesih kurban edildi. Bunun için içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeği ile bayram edelim.” (1.Korintliler 5:7 ve 8) “ Sonra … Read more

5. Fısıh

Bölüm 5 Fısıh “Birinci ayın on dördüncü günü akşamüstü Rabbin Fısıh bayramı başlar.” (Levililer 23:5) “Ancak Tanrınız Rabbin adını yerleştirmek için Onun seçeceği kurbanı, Onun seçtiği yerde, akşam gün batınca Mısır’dan çıktığınız saatlerde keseceksiniz.” (Yasanın Tekrarı 16:6) “Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız. Çünkü Fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi.” (1.Korintliler … Read more

4. Şabat

Bölüm 4 Şabat “Ve yedinci güne gelindiği zaman, Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi.” (Yaratılış 2:2) “Tanrın Rabbin buyruğu uyarınca Şabat gününü tut ve kutsal say…. Mısır’da köle olduğunu ve Tanrın Rabbin seni oradan güçlü ve kudretli eli ile çıkardığını anımsayacaksın. Tanrın Rab bu yüzden Şabat gününü tutmanı buyurdu”. (Yasanın Tekrarı … Read more

3. Yedi Bayram

Bölüm 3 Yedi Bayram “Belirli Zamanlarda Kutsal Toplantılar olarak ilan edeceğiniz Rabbin Bayramları” (Levililer 23:4) “Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir.” (Koloseliler 2:17) Mısır Çarşısı Rabbin bayramlarını ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak gözden geçirmeden önce hepsine bir arada göz atalım. Yedi bayram vardır ya da eğer Fısıh’ı da dahil eder isek sekiz bayram vardı. (Eğer olayların gelişimine … Read more