9. Varilan Sonuç

BÖLÜM 9 VARILAN SONUÇ “Egemenlik sürsün denizden denize, Fırat’tan yeryüzünün ucuna dek!” — Mezmur 72:8 “İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: ‘Gökte ve yeryüzünde tüm yetki bana verildi.” (Matta 28:18) Şimdi kutsal yazıların aile ilişkileri ve imanlı ev halkının her üyesinin ilgili konumu yeniden gözden geçirdik ve Tanrının her bir bireyi kendi konumuna atar iken … Read more

8. Efendi̇ler

BÖLÜM 8 EFENDİLER “Ey efendiler, siz de kölelerinize aynı biçimde davranın. Artık onları tehdit etmeyin. Onların da sizin de Efendiniz’in göklerde olduğunu ve insanlar arasında ayırım yapmadığını biliyorsunuz.” — Efesliler 6:9 “Ey efendiler, gökte sizin de bir Efendiniz olduğunu bilerek kölelerinize adalet ve eşitlik ile davranın.” — Koloseliler 4:1 “Benim ile ters düştükleri zaman kölemin … Read more

7. Hi̇zmetkarlar

BÖLÜM 7 HİZMETKARLAR “Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih’in sözünü dinler gibi saygı ve korku ile ve saf yürek ile dinleyin. Bunu yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünmek için yapmayın. Mesih’in kulları olarak Tanrının isteğini candan yerine getirin. İnsanlara değil Rabbe hizmet eder gibi gönülden hizmet edin. Çünkü ister köle ister özgür … Read more

6. Babalar

BÖLÜM 6 BABALAR “Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları rabbin terbiye ve öğüdü ile büyütün.”— Efesliler 6:4 “Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır.” — Koloseliler 3:21 “Ve bu gün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza belletin. Evlerinizde oturur iken, yolda yürür iken, yatar iken ve kalkar iken onlardan söz edin.” … Read more

5. Çocuklar

BÖLÜM 5 ÇOCUKLAR “Ey çocuklar, Rab yolunda anne ve babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. İyilik bulmak ve yeryüzünde uzun ömürlü olmak için anne ve babana saygı göstereceksin. Vaat içeren ilk buyruk budur.”— Efesliler 6:1-3 “Ey çocuklar, her konuda anne ve babanızın sözünü dinleyin. Çünkü bu, Rabbi hoşnut eder.” — Koloseliler 3:20 “Annesine ve babasına … Read more

4. Kocalar

BÖLÜM 4 KOCALAR “Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendisini feda etti ise siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi su ile yıkayıp tanrısal söz ile temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki, kiliseyi, üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli bir biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin … Read more

3. Kadinlar

BÖLÜM 3 KADINLAR “Ey kadınlar, Rabbe bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır. Kilise Mesih’e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar.” — Efesliler 5:22-24 “Ey kadınlar, Rabbe ait olanlara yaraşır biçimde kocalarınıza bağımlı olun.” — Koloseliler 3:18 “Öyle ki … Read more

2. Lütfun Merkezi̇ Olarak Ev Halki

BÖLÜM 2 LÜTFUN MERKEZİ OLARAK EV HALKI “Ve Rab Nuh’a, ‘Bütün ailen ile birlikte gemiye bin’ dedi. ‘Çünkü bu kuşak içinde yalnız seni doğru buldum.” — Yaratılış 7:1. “Yafa’ya adam yolla ve Petrus diye tanınan Simun’u çağırt. O sana, senin ve bütün ev halkının kurtuluş bulacağı sözler söyleyecek.” — Elçilerin İşleri 11: 13,14. “Ve onlar, … Read more

1. İmanli Ve Doğal İli̇şki̇ler

BÖLÜM 1 İMANLI VE DOĞAL İLİŞKİLER “Mesih ile birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için Kendini feda eden Tanrı Oğluna iman ile sürdürüyorum.” — Galatyalılar 2:20 “Benim için yaşamak, Mesih’tir.” — Filipeliler 1:21 “ ‘Tanrı’da yaşıyorum’ diyen Mesih’in yürüdüğü yolda yürümelidir.” — 1.Yuhanna 2:6 … Read more

Ve Akrabalık Görevleri

Ve Akrabalık Görevleri Yazan Edward Dennett 1877   İÇERİK Bölüm     ÖNSÖZ 1 İmanlı ve Doğal İlişkiler 2 Lütfun Merkezi Olarak Ev Halkı 3 Eşler 4 Kocalar 5 Çocuklar 6 Babalar 7 Hizmetkarlar 8 Efendiler 9 Varılan sonuç ÖNSÖZ Okuyucu bu kısa kitapta imanlı ve ev halkı arasındaki bağlantı ile ilgili ve aynı zamanda … Read more