21. Son Öğütler

Vahiy 22:6-21 Son Öğütler Ayetler 6,7 —  Vahiy kitabının son ayetlerinde peygamberliğin yalnızca biçimsel konumuna sahip olmak ile kalmaz, ama aynı zamanda Tanrı’nın tüm Sözü’nün uyumlu sonucuna da sahip oluruz. Pek çok Kutsal Yazıda şu sözle yer alır: “Her söz iki ya da üç tanığın tanıklığı ile doğrulanmalıdır” (2.Korintliler 13:1). İmanı güçlendirmek ve imansızlığı azarlamak … Read more

20. Yeni Yeruşalim

Vahiy 21:9 – 22:5 Yeni Yeruşalim Vahiy 19:2 ayetinde, krallar Kralı ve rablerin Rabbi olarak Mesih’in görünmesi aracılığı ile sunulacak olan ve bizi bin yıllık dönemin günleri vasıtası ile sonsuz konuma götüren gelecekteki büyük olaylar hakkında bir açıklama buluyoruz. Vahiy kitabındaki bölümler birbirini izlerken arada bir görülen şudur: olaylar, belirli kişiler ve olaylar hakkında önümüze … Read more

19. Sonsuz Konum

Vahiy 21: 1-8 Sonsuz Konum Bu ölümlü bedenler içinde iken bizim için sonsuz konumun koşullarını ve tam bereketini algılamak belki imkansız olmasa bile, yine de çok zordur. Belki bu nedenden ötürü bu sonsuz konum ile ilgili referanslar azdır ve kısa tutulmuşlardır, Elçi Petrus, 2.Petrus 3. bölümdeki kısa bir ayet aracılığı ile, düşüncelerimizi şu sözleri kullanarak … Read more

18. Bin Yıl

Vahiy 20:4-15 Bin Yıl Elçi tarafından görülen görümlerden öğrendiğimize göre, önderlerin, kendilerini izleyenler ile birlikte Hıristiyanlık inancına karşı olan son isyanlarında Mesih’in kralların Kralı ve rablerin Rabbi olarak görünmesi ile derhal uygulanacak olan yargı altına gireceklerini biliyoruz. Ayet 4 —  Bundan sonraki görümlerden, “gökteki orduların” (Vahiy 19.14) ve atlara binmiş krallar Kralı’nı izleyenlerin yargılama yetkisine … Read more

17. Mesih’in Görünmesi

Vahiy 19:11 – 20:3 Mesih’in Görünmesi Vahiy 11:15-18 ayetlerinden daha önce öğrenmiş olduğumuz şudur: son yargı borazanının çalınması ile birlikte bu dünyanın krallıkları Rabbimizin ve O’nun Mesihi’nin krallıkları haline gelir. Bu büyük olayın kaydedilmesini Mesih’in egemenliğinden hemen önce gelen Vahiy kitabında yer alan önemli bir ara olay takip eder. Bu ara olayın ardından gelecek olan … Read more

16. Kuzu’nun Düğünü

Vahiy 19:1-10 Kuzu’nun Düğünü Hıristiyanlığın bu günkü yoluna baktığımız zaman, bir yanda gördüğümüz şudur: Büyük       Hıristiyan ikrarı, giderek daha çürümüş bir hale dönüşüyor ve sonunda güçlerini dipsiz derinliklerden alan siyasi önderlerden destek sağlayarak sona ereceklerdir. Semboller ile ifade edilen dile göre kadın canavarın üstünde oturacaktır. Öte yandan ise, Tanrı’nın gerçek halkının dünyanın gözünde dışsal açıdan … Read more

15. Büyük Babil Kenti

Vahiy 18 Büyük Babil Kenti Vahiy 17. ve 18 bölümlerde ciddiyetin yoğunluğu kadar Hıristiyanlar açısından derin bir önem de söz konusudur. Burada çürümüş Hıristiyanlığın ve onun nihai sonunun korkunç karakterinin de ortaya konduğu tam bir ortam sergilenir. Vahiy 17. bölümde yüzlerce yıl boyunca Tanrı’nın kilisesi olduğunu ağzı ile ikrar etmiş olan çürümüş din sistemini ve … Read more

14. Kadın ve Canavar

Vahiy 17 Kadın ve Canavar 13 bölümden öğrendiğimize göre, canavarın –  yeniden canlanan Roma İmparatorluğunun başı –  egemenliği sırasında ulusların zamanındaki tüm kötülükler korkunç bir doruk noktasına geleceklerdir. O zaman Vahiy 14-16 bölümlerinden öğrendiğimiz gibi, bu kötülükler canavarın krallığının ve onun heykeline tapanların üzerlerine Tanrı’nın yargılarını çağıracaklardır. Tanrı’nın bu müdahalesi de aynı zamanda dökülen yedi … Read more

13. Taslar

Vahiy 15-16 Taslar Vahiy 12. ve 13. bölümlerde önümüze getirilen konular şunlardır: Mesih’in tüm düşmanlarını ayaklarının altına almak ve krallığını kurmak için gelmesinden önceki üç buçuk yıl sırasında Roma İmparatorluğu bölgesinde şeytanın ve aracılarının etkisi altında gerçekleşecek olan Tanrı’ya karşı korkutucu patlama ve isyan. Daha sonra şunu öğreniriz: Tanrı, bu dönem sırasında Mesih’in krallığı için … Read more

12. Bakiye

Vahiy 14 Bakiye Vahiy 12. ve 13. bölümlerde bize, şeytanın eylemleri ve onun, şimdiki çağı kapatan üç buçuk yıl sırasındaki önde gelen iki aracısı hakkında bilgi verilir. Bu dehşet verici zamanda insanın şeytanın yönetimi altında tasarlayabileceği tüm kötülüğün olgunlaşmasına izin verilecek. Biz, her şeye rağmen Vahiy 14. bölümde bu ciddi dönem sırasında her şeye egemen … Read more