Yeni Antlaşma

Yeni Antlaşma Zekeriya ve Elizabet Yeni Antlaşma’da üzerinde duracağımız ilk anne ve baba Zekeriya ve Elizabet’tir. Onlar ile ilgili tanrısal kayıtta şunları okuruz: “Yahudiye kralı Hirodes zamanında Aviya bölüğünden Zekeriya adlı bir kahin var idi. Harun soyundan gelen karısının adı ise Elizabet idi. Her ikisi de Tanrının gözünde doğru kişiler idi. Rabbin tüm buyruk ve … Read more

Eski Antlaşma

Eski Antlaşma Adem Önce Adem’in öyküsüne bakalım. Adem’in ilk doğan oğlunun düşme nedenini çok iyi biliyoruz. Ayartıcının Havva’ya ve onun kocasına “sizler tanrı gibi olacaksınız” vaadi ya da yalanı nedeni ile her ikisi de düşmüşler idi. Ve böylece onların düşmesinin nedeni ne oldu? İtaatsizlik. Tanrının net bir şekilde açıklamış olduğu sözüne itaatsizlik. Çok iyi bildikleri … Read more

Giriş

Torunlarımın Anne ve Babasına *  *  *  * Giriş Uzun yıllar önce sizler henüz çok genç iken ben işime gittiğim yolda enkaz halinde zavallı bir evin yanından geçerdim. Bildiğim kadarı ile ev boş idi ve aradan yıllar geçtikçe evin görüntüsü giderek daha üzücü hale geliyor idi. Bu ev büyük, kare şeklinde ve kırmızı tuğladan yapılmış … Read more

Torunlarımın Anne ve Babasına

Torunlarımın Anne ve Babasına “Torunlar yaşlıların tacıdır” Süleyman’ın Özdeyişleri 17: 6 İmanlı Anne ve Babalar için Kutsal Kitap’taki Bazı anne ve Babalar hakkındaki Düşünceler Yazan: Bir Büyükbaba (G.Christopher Willis) Üçüncü Baskı 1966 Bible Light Publishers P.O.Box 442 Fo Tan, New Territories, Hong Kong, ÇİN   İÇERİK Eski Antlaşma Önsöz Şimşon Giriş Elimelek ve Naomi Adem … Read more