8. Tunç Yılan-Şeria Irmağı

Bölüm 8 Tunç Yılan-Şeria Irmağı (Çölde Sayım 21: 1-18; Yeşu 5: 1-15). Şimdi “tunç yılan” ve “Şeria” ile bağlantılı olan gerçeğe bakacağız. Mesih’in ölümü ile ilgili iki görünüm mevcuttur. Her ikisi de gerçeği birbirinden tamamen farklı şekilde sunar. Ama yine de canların sımsıkı sarılması gereken en önemli noktanın farkının şu olduğunu düşünüyorum; tunç yılan örneğinde … Read more

7. Yaşatma: Man Ve Su

Bölüm 7 Yaşatma: Man Ve Su (Mısır’dan Çıkış 15:22-27, Mısır’dan Çıkış 16:1-36, Mısır’dan Çıkış 17:1-16) Eğer kendi yüreklerimizdeki ıslah olmaz kötülüğü ve derin imansızlığı bilmese idik, o zaman belki de bu bölümde yazılı olanlar bizi biraz şaşırtabilirdi. Ama gerçek şu ki, İsrailin bizden farkı yoktu. Tanrıya güvenmek onlar için çok zordu. Ve siz ve ben, … Read more

6. Ezgi̇: Doyum

Bölüm 6 Ezgi̇: Doyum (Mısır’dan Çıkış 15:1-21) Eski Antlaşma’nın Kutsal Yazılarında yer alan pek çok güzel ezgiler vardır. Bu bölümde ilk ezgiyi görüyoruz; Süleyman’ın Ezgilerinin sonuncu ezgiler olduklarını düşünüyorum. Buradaki şarkı kurtuluş hakkındadır. Süleyman’ın ezgileri karşılıklı söylenen sevgi ezgileridir. Her ikisi de kendi açısından güzeldir. Ve ben bu her iki şarkıyı da söylememiz gerektiğini düşünüyorum. … Read more

5. Kurtuluş

Bölüm 5 Kurtuluş (Mısır’dan Çıkış 14) Yeni Antlaşma’da İsrail’in tarihi ile ilgili bu bölümde çok çarpıcı bir yorum mevcuttur. Bu yorumu okuyacağım: “İman sayesinde İsrailliler karadan geçer gibi Kamış Denizinden geçtiler. Mısırlılar bunu deneyince boğuldular.” (İbraniler 11:29) Sevgili dostlar, iman yolu, doğal olan yol ve dünyevi insanın yolu arasında basit bir dil ile söylenecek olursa, … Read more

4. Kutsallaşma: Uygulamadaki Görünümü

Bölüm 4 Kutsallaşma: Uygulamadaki Görünümü (Mısır’dan Çıkış 13:3-22.) Kutsallaşma konusunun benim mutlak ya da konumsal olarak adlandırdığım yanını gözden geçirdik. Şimdi kutsallaşmanın uygulamalı ya da ilerleyen görünümünü inceleyeceğiz. Konumsal görünümün mevcut olduğunu bilmek çok önemlidir, ve sonra uygulamalı görünüm bunun mantıklı bir ardıllığıdır. Ama önce konumsal görünüm gerçeğini kavramadıkça bir kutsalın, kutsallaşmanın uygulamalı yanına geçiş … Read more

3. Kutsallaşma: Konumsal Görünümü

Bölüm 3 Kutsallaşma: Konumsal Görünümü (Mısır’dan Çıkış 13:1-22) Bu bölümde verilen dersler oldukça basittir, ama çok büyük öneme sahiptirler. Bu dersleri inceleyelim. Tanrı, kurtarılmış halkına sahip olduğu an, onların bu kurtuluş aracılığı ile Tanrı’nın önünde tamamen yeni bir adım ile yürümeleri gerektiğini anlamalarını ister; ve ikinci olarak yürüyüşleri ve konuşmaları Tanrı’ya ait olmadan önceki konuşmalarından … Read more

2. Mayasiz Ekmek İle İlgi̇li̇ Yedi Gün

Bölüm 2 Mayasiz Ekmek İle İlgi̇li̇ Yedi Gün (Mısır’dan Çıkış 12: 8-20, 34-39; Çölde Sayım 28) Daha önce, İsrail’in Mısır’dan kurtuluşu ile bağlantılı olan gerçeği Mısır’dan Çıkış kitabının 12. bölümünün ilk kısmında görmüştük. Konu, kuzunun yaşamına onu boğazlayarak son verme ve kanının kapıların yan ve üst sövelerine sürülmesi ile ilgili idi. Ancak yine de bu … Read more

1. Tutsaklik Ve Siğinak

Misir’dan Kenan’a Bölüm 1 Tutsaklik Ve Siğinak Bergama Mısır’dan Çıkış kitabı pratikte bir kurtuluşun kitabı ve bir kaçışın kitabı olarak adlandırılabilir. Yaratılış kitabında yaratılıştan söz edilir, ama Mısır’dan Çıkış kitabında kurtuluş vardır- satın alma ve güç aracılığı ile tutsaklıktan kurtarılma. Eğer Mısır’dan Çıkış kitabının müjdenin tüm gerçeğini düşünüyor iseniz, bu düşünceniz tamamen yanlıştır. Bu düşünce, … Read more

Misir’dan Kenan’a

Misir’dan Kenan’a Kaygılı Canlar ve Genç İmanlılar için bir Kitap yazan W. T. P. Wolston.M.D. Önsöz. Bu küçük kitaba verilen ad, Boaz’ın Beytlehem’deki orakçılarına başak devşiren genç Ruth ile ilgili vermiş olduğu buyruktan esinlenmiştir:”Hatta onun için demetlerden başak ayırıp yere bırakın da devşirsin. Sakın onu azarlamayın.”(Rut 2:16). Sonra Rut hakkında şu sözler kaydedilmiştir, “Böylece Rut … Read more