12. Yargı

Yargı Bölüm 12 Hem imanlıların hem de imansızların zihinlerinde yargı hakkında pek çok karmaşa mevcuttur. Bu konudaki genel düşünce dünyanın sonunda bir yargı gününün var olacağıdır; kim olur ise olsun, kurtulmuş ya da kurtulmamış herkes Tanrının huzurunda duracak ve işlerinin karşılığını alacaktır. Bu nedenle, genellikle bu zaman gelmeden önce, kurtulup kurtulmadığımız bilemeyeceğimiz gibi bir çelişki … Read more

11. Rabbin Gelişi

Rabbin Gelişi Bölüm 11 Kutsal Yazılarda imanlı, karanlıktan Tanrının harika ışığına getirilir getirilmez kendisine bir umut konusu verilir ve bu umut konusu Rab İsa’nın gelişi ya da dönüşüdür. Bu konu, Yeni Antlaşma’nın hemen hemen her kitabında yer alır ve bu gerçek Rabbin dönüşü ile ilgili umudu, nerede ise ağzı ile iman ikrarında bulunan tüm Kilisenin … Read more

10. Durmak ve Sorumluluk

Durmak ve Sorumluluk Bölüm 10 Mesih’e olan iman ile bağlantılı kurtuluşun hiç bir görünümü, bu iman aracılığı ile getirildiğimiz mükemmel bereket yeri ile ilgili bazı açıklama olmaksızın tam olmayacaktır. Aynı zamanda canlanmış pek çok canın da kuşkunun tutsaklığında bulunduğuna ve Mesih’in kendilerinin yerine geçerek gerçekten neyi başarmış olduğunu bilmedikleri için duydukları kaygının ortada olduğu konusunda … Read more

9. Bedende Konut Kurmuş Olan Kutsal Ruh

Bedende Konut Kurmuş Olan Kutsal Ruh Bölüm 9 Çünkü Mesih İsa’ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrının oğullarısınız (Galatyalılar 3:26).”ve oğullar olduğunuz için Tanrı öz Oğlu’nun, ‘Abba, Baba diye’ seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi. (Galatyalılar 4:6) Tanrısal düzen budur. İsa Mesih’e iman aracılığı ile Kutsal Ruh’tan doğduk ve böylece oğullar yapıldık. Sonra Tanrı yüreklerimizde konut kurması için … Read more

8. Kurtuluş

Kurtuluş Bölüm 8 Uyandırılmış, canlanmış ve hatta Mesih’in kanının kesin koruması altında dahi olan bazı canlar tüm bunlara rağmen kurtuluş konusunda net bir bilgiye sahip değildirler. Bazen, kurtulduklarına dair “iyi bir umuda” sahip olabilirler. Ama daha sonra günah, içlerinde öylesine baskın bir güç ile ortaya çıkar ve onları günahlı yüreklerinin tamamen çürümüş olduğunu öylesine şiddet … Read more

7. Zorluklar

Zorluklar Bölüm 7 Can, günah konusunda ikna edilerek uyanır uyanmaz ve Mesih’e yönlenir yönlenmez, genellikle her alanda zorluklar ortaya çıkacaktır; kurtulan canın şimdi gayret ile arzu ettiği bereketi engellemek için her tür tehdit ile karşılaşılacaktır. Yüreklerimiz alışmış olduğu imansızlık tarafından etki altına alınacak ve can, sürekli olarak şeytanın işleri tarafından baskı altında bırakılacaktır. Bu baskı … Read more

6. “Kurtulmam için ne yapmam gerekir?”

“Kurtulmam için ne yapmam gerekir?” Bölüm 6 Tanrının canlarımızın ihtiyaçlarına verdiği sağlayışa işaret ettikten sonra, şimdi konuyu insanın bakış açısı yönünden gözden geçirebiliriz. Bir can günah konusunda ikna olur olmaz, yüreğinde şu ya da bu şekilde bir soru oluşur. “ Ne yapmam gerekir?” Petrus’un vaazi sonucu Kutsal Ruh’un gücü aracılığı ile Pentikost gününde Yahudilerin yüreklerine … Read more

5. Tanrı İle Esenlik

Tanrı İle Esenlik Bölüm 5 “Böylece iman ile aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz” (Romalılar 5:1) Bu ayet elçinin, Tanrının günahkara hangi temeller üzerinde ne kadar yüce bir lütuf gösterebileceğini ve İsa’ya iman eden herkesi aklayabileceğini belirttikten sonra vardığı sonuçtur. Bu konu ile ilgili ilkenin anlaşılması öylesine önemli ve gereklidir ki, … Read more

4. Yeniden Doğmanız Gerekir

Yeniden Doğmanız Gerekir Bölüm 4 Nikodim öğretiş almak için rabbimizin yanına gittiği zaman, kendisi Rab tarafından şu anlamlı sözler ile karşılandı: “Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrının Egemenliğini göremez” (Yuhanna 3:3). Bu nedenle her endişeli canın bu araştıran tanrısal söz üzerinde düşünmesi gerekir. Çünkü endişeli canın, gayretli istekler ve imanın ağız ile ikrar … Read more

3. Mesih’in Kanı

Mesih’in Kanı Bölüm 3 Sözünü ettiğimiz bu “endişeli canların” bulundukları durum ile ilgili olarak Tanrının yargısına boyun eğdiklerini varsayalım. Bu durumda ilk akıllarına gelen şey, günahlarının bağışlanmasını nasıl elde edebileceklerini bilmek olacaktır. Mesih’in kanı, günahkarın günahının cezasının uzaklaştırılabileceği tek yoldur. “Kan dökülmeden bağışlama olmaz.” (İbraniler 9:22) İşte bu noktada Mesih’in ölümünün gerekli olduğu ortaya çıkar. … Read more