15. Rebeka’nın Çağrılması

Rebeka’nın Çağrılması Yaratılış 24 Yaratılış kitabının 22.bölümünde kaydedilmiş olan İshak’ın kurban olarak sunulması hakkında Mesih’in ölümü ve dirilişi ile ilgili çarpıcı bir örneğin varlığını görmezden gelemeyiz. Daha sonra Yaratılış kitabının 23.bölümünde ise Sara’nın ölümü ve gömülmesi İsrail’in, Tanrının yersel halkı olarak bir kenara ayrılışına örnek teşkil eder. Daha sonra ise İsrail’in Mesih’i reddedişi konu edilir. … Read more

14. Sara’nın Ölümü

Sara’nın Ölümü Yaratılış 23 Yirmi üçüncü bölümde Sara’nın ölümü ve gömülmesi ile ilgili kaydın yer aldığını görürüz. Bu Eski Antlaşma öykülerinin pek çoğunda olduğu gibi konu ile ilgili gerçekler ahlaksal önem açısından olduğu gibi kendileri ile ilgili bir öneme de sahiptirler. Ve bu durumun çekici bir şekilde sonlanmadığı bize Yeni Antlaşma’da verilmiş olan iki yönlü … Read more

13. İshak’ın Sunulması

İshak’ın Sunulması Yaratılış 22 İbrahim’in yaşamının ilk kısmının bize sunduğu şu idi: İbrahim bir iman adamı olarak dünyadan ayrılmış olarak yürüdü ve Tanrının çağrısına yanıt vermiş biri olarak bu konuda herkese tanıklık etti (Yaratılış 12-14). İbrahim’in öyküsünün ikinci kısmında, başlangıçta şu sözler yer alır, “Daha sonra” İbrahim’in Tanrı ile olan kişisel ilişkisinde canının iç uygulamalarını … Read more

12. Mirasçı’nın Doğumu

Mirasçı’nın Doğumu Yaratılış 21 Yaratılış kitabının 17 ve 18.bölümlerinde Tanrı her şeye gücü yeten olarak açıklanmıştır –halkının zayıflığına ve dünyanın kötülüğüne rağmen Tanrı vaatlerini yerine getirir. Yaratılış  kitabının 19.bölümünde dünyanın kötülüğü eksiksiz olarak gösterilir; Yaratılış 20.bölümde benliğin kötülüğü ve Tanrı halkının zayıflığı ortaya konur. Dünya ve benlik ortaya konduktan sonra Yaratılış kitabının 21.bölümünde Tanrının tespit … Read more

11. Benliğin İşleri

Benliğin İşleri Yaratılış 20 Yaratılış kitabının 19.bölümünde İbrahim’i dünyanın dışında yüksek yerlerde, “Rabbin huzurunda durur iken görmüş idik. Ve İbrahim yeryüzünde yaşayanların üzerine gelen deneme saatinden korunmuş idi. TEKRAR EDİLEN ESKİ BİR GÜNAH Yaratılış kitabının 20.bölümünde İbrahim’in tekrar güneydeki ülkeye yolculuk ettiğini ve Mısır’ın sınırındaki bir yere yerleştiğini görüyoruz. Bu kuşkulu konumda İbrahim tekrar dünyasal … Read more

10. Dünya ile Dostluk

Dünya ile Dostluk (Yaratılış 19) Yaratılış kitabının 18.bölümünde gücü her şeye yeten Tanrı açıklaması ile uyumlu olarak yürüyen bir imanlının bereketlerini görmüş idik. Yaratılış kitabının bu bölümünde yani 19.bölümde bu ayrı yoldan vazgeçmiş ve yargı ile lanetlenecek olan bir dünya ile birlikte yürüyen bir imanlının üzüntüleri önümüze getirilir. Gerçekten de bu kişinin kurtulmuş olduğunu görürüz … Read more

9. Bereketler ve Ayrıcalıklar

Bereketler ve Ayrıcalıklar Yaratılış 18 Yaratılış kitabının 17.bölümünde Tanrının Kendisini İbrahim’e nasıl Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olduğunu açıkladığını öğrendik. O, her türlü zorluğa rağmen bereket vaatlerini yerine getirebilir ve getirecektir. İbrahim’in bu açıklamanın ışığında Tanrının önünde – benliğe ve insan çabasına asla güvenmeyerek – yürümesi ve kusursuz olması gerekir. Yaratılış kitabının 18.bölümünde Tanrının, Her … Read more

8. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı ve Sonsuza Kadar Kalıcı Antlaşma

Her Şeye Gücü Yeten Tanrı ve Sonsuza Kadar Kalıcı Antlaşma Yaratılış 17 TANRI’NIN KENDİSİ HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMAYI DİNLEMEK (1,2) İbraniler mektubunda İbrahim hakkında şu sözleri okuruz: “vaat edilenleri iman ve sabır aracılığı ile miras aldı.” (İbraniler 6:12-15) Hacer ve İsmail’in öyküsünde İbrahim’in baskı altında kaldığı için sabır konusunda başarısız olduğu gösterilir. Bu öykü şu ifade … Read more

7. Benlik ve Yasa

Benlik ve Yasa Yaratılış 16 Yaratılış 15.bölümde bereketin İbrahim’e kurban temeli üzerindeki egemen lütuf ile kesin olarak vaat edilmiş olduğunu öğrenmiş idik. Böylelikle büyük gerçek ortaya konmuş idi: Tanrının  yersel ya da göksel halkına her bereket ve  “Tanrı doğruluğu”, yalnızca Mesih’in ölümü aracılığı ile gelir. Bu bölümde okuyacağımız öyküde İbrahim miras vaadini kendi işlerini temel … Read more

6. Evlatlık ve Miras

Evlatlık ve Miras Yaratılış 15 Yaratılış kitabının 11 ve 14.bölümleri arasında İbrahim’in insanlar önündeki tanıklığını görmüş idik. Yine Yaratılış kitabı 15’ten 21.bölüme kadar olan kısımda temsil edilen İbrahim’in öyküsünün ikinci yarısında onun canının Tanrının önündeki kişisel tecrübelerini görürüz. İbrahim’in Harran’dan, çadırından, sunağından, dünyanın sunduklarından ve krallar üzerindeki zaferinden ayrılışının herkes tarafından bilinen konular olduğu aşikardır. … Read more