12. Büyük Sikinti

Büyük Sikinti Daniel 12 Bu son bölümde Mesih’in egemenliğinden önce gelecek olan son üç buçuk yıl dönemine götürülürüz – Yahudilerin üzüntülerini ve Tanrı’nın yersel halkının dağıtılmasını sona erdirecek olan büyük sıkıntı dönemi. (ayet 7) Ayet 1 — Tanrı’ya sadık kalan kişilerin rahatı ve teşvik edilmeleri için Daniel’e Mikail tarafından şu garanti verilir: Tanrı’nın yersel halkını … Read more

11. Mesih Karşiti

Mesih Karşiti Daniel 11:2-15 Daniel’e bu taze açıklamalar verilmeden önce işiteceği şeylerin “gerçek” hakkında olduğuna dair garanti verilir. Öteki ulusların dönemleri sırasında Tanrının yersel halkının tarihi hakkında bilgi sahibi olmamız için insan spekülasyonları yerine tanrısal açıklamaların kesinliğine sahibiz. Bu açıklamalar sırasında sahip olduklarımız şunlardır:— İlki, çağların sonuna yönlendiren olayların önceden bildirilmesidir (2-35  Ayetler): İkincisi, bir … Read more

10. Tanrisal İletişimler İçin Hazirlik

Tanrisal İletişimler İçin Hazirlik Daniel 10 Son üç bölüm Daniel kitabının tam bir kısmını oluştururlar; bu bölümlerde, Pers krallığı zamanından itibaren, öteki ulusların güçlerinin Tanrının yersel halkı ile olan ilişkileri hakkındaki tarihi gerçeklere ilişkin bir ön bilgi sunulur; bu bilgi, Tanrının yersel halkı Mesih’in egemenliği altına girerek nihai kurtuluşlarını elde edinceye kadar olacakları aktaran bir … Read more

9. Dua Ve İtiraf

Dua Ve İtiraf Daniel 9 Daniel’in diğer peygamberliklerinin hepsinde olduğu gibi, dokuzuncu bölüm önümüze Yeruşalim’in yazgısını getirerek bizi, geleceğe götürür. Ancak bundan daha fazlasını da yapar, çünkü bize Daniel’in zamanındaki Tanrı halkının yenilenmesi ile Yeruşalim’in viranelik zamanını sona erdirecek gelecekteki bir günde gerçekleşecek yargı arasındaki bağlantıyı gösterir. Daniel’e şu talimat verilir: Tanrı halkından sadık kalanlar … Read more

8. Koç İle Teke

Koç İle Teke Daniel 8 Daniel kitabının ilk yedi bölümü temel olarak öteki ulusların güçlerini temel almıştır. Bu konuyu hem insanların gözünden hem de Tanrı’nın bakış açısından inceler. Sekizinci bölümden kitabın sonuna kadar görümler ve yorumları çok özel bir biçimde Yahudiler ile ilgilidir. Öteki ulusların güçlerine ait fazla ilginç olmayan ayrıntılar ya da anlamlar verilir. … Read more

7. Dört Yaratik

Dört Yaratik Daniel 7 Yedinci bölüm Daniel kitabının ikinci kısmına girişi oluşturur. Bu kısımda artık putperest krallara verilen düşler ve mesajlar yer almaz. Bu kısımda okuyacaklarımız, Daniel’in kendisine verilen açıklamalar ve yorumlar ile ilgilidir. Kitabın tamamı, daha önce de görmüş olduğumuz gibi öteki ulusların dönemleri hakkındadır. Bu dönem ile ilgili olarak önümüze iki büyük konu … Read more

6. İnanç Değişikliği

İnanç Değişikliği Daniel 6 Öteki ulusların dönemleri sırasında var olan yönetici güçlerin ahlak özelliklerinin Daniel 3-6 bölümlerinde yer alan tarihi olaylar içinde ortaya konduklarını görmüştük. En kötü ve nihai kötülük inanç değişikliği ya da insanın Tanrı’nın yeryüzündeki konumuna el koymaya kalkışmasıdır. Tanrı’ya ait olan hakları ihlal etmek, insanı yüceltmek, Tanrı’ya karşı açıkça küstahlıkta bulunmak gibi … Read more

5. Tanri’ya Karşi Saygisizlik

Tanri’ya Karşi Saygisizlik Daniel 5 Putperestliğin öteki ulusların yönetimi sırasında yönetimin teslim edilmiş olduğu büyük dünya imparatorluklarına özgü önde gelen bir belirti olduğunu görmüş bulunuyoruz. Ayrıca, bu putperestliğin Tanrı’ya ait olan hakları ihlal ettiğini ve insanların vicdanlarını ayaklar altına aldığını da gördük (bölüm 3). Putperestliğin ikinci bir özelliği ise insanın kendisini yüceltmesidir ya da bu … Read more

4. İnsanin Yüceltilmesi

İnsanin Yüceltilmesi Daniel 4 Daniel kitabının 3. Bölümünden öğrendiğimize göre yönetimin gücü doğrudan öteki uluslara bağlı olacaktır. Bu güç Tanrı’nın haklarını ihlal etmek için kullanılacaktır. İnsan yönetiminde var olan bu ciddi özellik, dört gücün her birinde mevcuttur ve kendisini sonuncu İmparatorluğun kapanış günlerinde en güçlü şekilde ifade edecektir. Daniel 4. Bölümden öğrendiğimiz şudur: İnsanın yüceltilmesi, … Read more

3. Putperestlik

Putperestlik Daniel 3 İkinci bölümde yönetimin imparatorluğa özgü biçimdeki gücünün Tanrı tarafından öteki ulusların sorumluluğuna verildiğini gördük. Ayrıca, öteki ulusların dönemi sırasında bu gücü uygulayacak olan dört büyük imparatorluk ile ilgili peygamberliğe özgü bir tasarı bulunduğunu anladık. 3. bölümden 6. bölüme kadar olan kısımda bu sonradan gelen öteki uluslara ait imparatorlukların karakterlerini ve davranışlarını ortaya … Read more