31

31 Ocak “Başkasını yargılamayın ki, siz de yargılanmayasınız.” (Matta 7:1) Kutsal Kitap hakkında çok az bilgiye sahip olan kişiler, bu ayeti genellikle bilirler ve onu çok garip bir şekilde kullanırlar. Bir kişi, söz ile anlatılamayacak bir kötülük ile eleştirildiği zaman bile, dindarca çağıldayarak şöyle konuşurlar: “Başkasını yargılamayın ki, yargılanmayasınız.” Başka bir deyişle, bu ayeti kötülüğün … Read more

30

30 Ocak “Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin.” (Matta 10:8) Dünyanın en ünlü viyolonistlerinden biri olan Fritz Kreisler şöye der: “Ben uzuvlarımda müzik ile doğdum. Daha alfabeyi öğrenmeden önce müzik parçalarının notalarını içgüdüsel olarak biliyordum. Bu, bana İlahi Takdirin bir armağanı idi. Bunu ben kazanmadım. Bu nedenle müzik konusunda bana edilen teşekkürleri hak dahi etmiyorum. Müzik satılamayacak … Read more

29

29 Ocak “Evet Baba, senin isteğin buydu.” (Matta 11:26) Hemen hemen herkesin yaşamında asla kendisinin seçmemiş olduğu, kurtulmak istediği, ama yine de asla değiştirilemeyen şeyler vardır. Fiziksel noksanlıklar ya da normal olmayan gariplikler gibi. Ya da sorun kronik ve bizi rahat bırakmayan bir hastalık olabilir. Ya da davet edilmemiş bir misafir gibi rahatsız eden bir gerginlik … Read more

28

28 Ocak “O’na güvenen acele etmez.”  (Yeşaya 28:16) Sesten hızlı yolculuklar yapılan ve son süratle yürütülen bir haberleşme çağında, parolası telaş olan bir kültür içinde telaş sözcüğünün Tanrı tarafından Kutsal Kitap’ta olumlu bir anlam ile ender olarak kullanıldığını öğrenmek bizi şaşırtır. Telaş sözcüğü Kutsal Kitap’ta ender olarak kullanılır diyorum, çünkü geri dönen kaybolan oğlu karşılamak … Read more

27

27 Ocak “Fırsatı değerlendirin.”  (Efesliler 5:16) Dünya insanlarının, işlerine artan bir alerji duyar hale geldikleri bir zamanda, Hıristiyanların, geçen her anı değerlendirmeleri gerekir. Zaman harcamak bir günahtır. Her çağdan yükselen sesler, gayretli çalışmanın önemine tanıklık ederler. Kurtarıcının Kendisi şöyle dedi: “Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüz iken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz.” (Yuhanna9:4) … Read more

26

26 Ocak “Sevgililer, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre, biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz.” (1. Yuhanna 4:11) Sevgiyi düşündüğümüz zaman, onun kontrol edilemez, önceden bilinemez bir duygu olduğunu düşünmememiz gerekir. Bize sevmemiz için buyruk verilmiştir ve bu, eğer sevgi ele geçmez, anlaşılması zor, ara sıra olan bir duygu olsa ve sıradan bir üşütme gibi … Read more

25

25 Ocak “Tanrı sevgidir.” (1. Yuhanna 4:8) Mesih’in gelişi Grek diline yeni bir sevgi sözcüğü ekledi –agape. Daha önceden dostluk (philia) ve tutkulu bir sevgi(eras) ile ilgili sözcükler vardı, ama Tanrının biricik sevgili Oğlunu vererek gösterdiği ve aynı şekilde halkından da birbirlerine göstermelerini istediği türdeki sevgiyi ifade eden hiç bir sözcük yoktu. Bu sevgi, farklı bir dünyaya ait … Read more

24

24 Ocak “Hiç bir zaman hiç bir konuda kaygılanmayın.” (Filipeliler 4:6) Bir insanın kaygılanabileceği o kadar çok şey vardır ki – kanser hastalığına yakalanma, kalp rahatsızlıkları ya da bir çok başka diğer hastalık olasılıkları; zararlı olduğu söylenen yiyecekler, kazalar sonucu ölümler, istenmeyen kötü bir yönetimin başa geçmesi, nükleer savaş, artan enflasyon, belirsiz bir gelecek ve … Read more

23

23 Ocak “Büyük şeylerin peşinde mi koşuyorsun? Sakın koşma.” (Yeremya 45:5) Hıristiyan hizmetinde bile, büyük olmak, adını dergilerde okumak ya da radyodan işitmek gibi sinsi bir ayartma mevcuttur. Ancak, ün peşinde olmak büyük bir günahtır. Mesih’in yüceliğinden çalmaktır. Bizden esenlik ve sevincimizi çalar. Ve bizi şeytanın kurşunlarının ilk hedefi haline getirir. Ün peşinde olmak, Yücelik … Read more

22

22 Ocak “Yakup soyunda suç bulunmadı, ne de İsrail’de kötülük.” (Çölde Sayım 23:21) Ücretli peygamber Balak, her şeyi gören Tanrının, halkı İsrail’de günah göremediğini söylediği zaman, dikkat çekici bir gerçeğe değindi. O zaman İsrail için geçerli olan, bu gün de harika bir şekilde imanlı için geçerlidir. Tanrı, imanlıya baktığı zaman, onu sonsuz ölüm ile cezalandırması … Read more