30

30 Nisan “Eğer beni seviyor iseniz, buyruklarımı yerine getirirsiniz.” (Yuhanna 14:15) Buyruklar? Yeni Antlaşma’da? İnsanlar ne zaman buyruklar sözünü işitseler, akıllarına hemen yasacılık gelir. Ancak iki sözcük eş anlamlı değildir. Buyruklar konusunda en çok konuşan Kişi, Rab İsa’nın Kendisidir, ancak dindar olmayan tek Kişi yine de O’dur. Yasacılık ne demektir? Bu sözcük, Yeni Antlaşma’da bulunmamaktadır, … Read more

29

29 Nisan “İman umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır.”  (İbraniler 11:1) İman, Tanrının Sözüne tam güvenmektir. Tanrının güvenilirliğinden emin olmaktır. Tanrı ne söyledi ise onun doğru olduğuna ve O’nun vaatlerinin gerçekleşeceğine duyulan kanaattir. İman, öncelikle, gelecek alanında (“umut edilenler”) ve görünmeyen alanda (“görünmeyen şeyler”) iş yapar. Whitter,  “iman adımları boşluk gibi görünen yere … Read more

28

28 Nisan “Çocuklarım, babanızın uyarılarına kulak verin. Dikkat edin ki, anlayışlı olasınız.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 4:1) Süleyman’ın Özdeyişleri 4.bölümün ilk dört ayetinde Süleyman iyi öğüdün nasıl olacağını ve bir kuşaktan diğerine nasıl aktarılması gerektiğini tanımlar. Babasının kendisine nasıl öğrettiğini anlatır, sonra kendi oğluna aynı konuda ısrar eder ve iyi öğretişe ve doğru uyarılara dikkat etmelerini öğütler. … Read more

27

27 Nisan “Herkesi candan ve yürekten Rabbe bağlı kalmaya özendirdi.” (Elçilerin İşleri 11:23) Bazı Hıristiyan çevrelerinde Mesih’in kişiliğine sadakatsizlik göstermelerine rağmen, sırf bilim adamı oldukları için bazı kişilere dalkavukluk etmek gibi tehlikeli bir eğilim mevcuttur. Örnek olarak çok başarılı bir yazarı ele alalım; bu kişi mecaz kullanımlarında ustadır, kelime incelemelerinde üstün bir yorumcudur. Ancak bu … Read more

26

26 Nisan “Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın!”  (Yuhanna 13:8) Rab İsa biraz önce beline bir havlu bağlamış ve bir leğene su doldurmuştu; öğrencilerinin ayaklarını yıkamak için hazırlık yapıyordu. Petrus’un yanına geldiği zaman, ondan ayaklarını yıkamasını istemediğini ifade eden şu karşılığı aldı: “Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın.” Neden? Petrus neden Rabbin bu lütufkar hizmetine boyun eğmeyi istemedi? Bir … Read more

25

25 Nisan “Bizi her zaman Mesih’in zafer alayında yürüten, O’nu tanımanın güzel kokusunu aracılığımız ile her yerde yayan Tanrıya şükürler olsun.” (2.Korintliler 2:14) Genellikle Pavlus’un burada, yabancı bir ülkeyi fethettikten sonra geri dönmüş bir askeri önderin zafer alayını örnek olarak kullandığı anlaşılır. Komutan zafer alayının başındadır ve zaferinden aldığı doyumun tatlı kokusunu koklamaktadır. Komutanın arkasından … Read more

24

24 Nisan “Kim Tanrının tapınağını yıkarsa, Tanrı da onu yıkacak. Çünkü Tanrının tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz.”   (1.Korintliler 3:17) Bu ayette, Tanrının tapınağı yersel topluluğa işaret eder. Pavlus, bireysel Hıristiyanlara değil, toplu olarak imanlılara şu sözler ile konuşur: “O tapınak siz(çoğul)siniz.”  Korint’teki kutsallar bir Tanrı tapınağı oluşturdular. Elbette aynı zamanda, Hıristiyanların bireysel olarak da … Read more

23

23 Nisan “Öyle ise biz de O’nun uğradığı gibi aşağılanmaya katlanarak ordugahtan dışarı çıkıp yanına gidelim.” (İbraniler 13:13) Bu ayetten ilk öğrendiğimiz, Mesih’in, halkı için bir toplanma merkezi olduğudur. Bir mezhepte, bir kilisede, bir binada ya da ünlü bir vaizde değil, yalnızca Mesih’te toplanıyoruz. “Yönetim hep O’nun soyunda kalacak” (Yaratılış 49:10). “Toplayın önüme sadık kullarımı, … Read more

22

22 Nisan “İsa’nın Rab olduğunu ağzın ile açıkça söyler ve Tanrının O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.”  (Romalılar 10:9) Bu çok rağbet gören Müjde ayeti, düşmüş bir insanın kabul etmesi çok zor olan iki temel gerçeği – beden alma ve diriliş – tek bir noktada toplar. Bu öğretişleri ve vurguladıkları her şeyi kabul etmeden … Read more

21

21 Nisan “Öğrenci öğretmeninden üstün değildir, ama eğitimini tamamlayan her öğrenci öğretmeni gibi olacaktır.” (Luka 6:40) Rab İsa bu bölümde Onikiler’e şu önemli noktayı hatırlattı: diğer kişileri öğrencileri olarak yetiştirmek üzere gittikleri zaman, öğrencilerinin ruhsal yaşamlarında kendilerinin elde ettiklerinden daha büyük bir ilerleme bekleyemezler. Başka bir deyişle, diğer kişiler üzerindeki olumlu etkimizin derecesi, bizlerin ne … Read more