31

31 Mayıs “Doğal kişi Tanrının Ruhu ile ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir, ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz.”  (1.Korintliler 2:14) Doğal kişi, hiç bir zaman yeniden doğmamış olan kişidir. Kendisinde Tanrının Ruhu bulunmaz. Ruhsal gerçekleri alabilecek kapasitede değildir, çünkü bunlar ona saçmalık gibi görünür. Ama hepsi bu kadar değil! Ruhsal gerçeklerianlayamaz. Çünkü ruhsal … Read more

30

30 Mayıs “Oğul’u Baba’dan başka kimse tanımaz.” (Matta 11:27) Rab İsa Mesih’in Kişiliği ile bağlantılı derin bir gizem mevcuttur. Gizemin bir bölümü, tek bir Kişi’de mutlak tanrılık ve tam bir insanlığın bileşiminin var olmasıdır. Akla örneğin, şöyle bir soru gelebilir: “Tanrının özelliklerine sahip olan Biri nasıl olur da aynı zamanda ölümlü bir İnsan’ın sınırlamalarına sahip … Read more

29

29 Mayıs “Bunu ihtiyacım olduğu için söylemiyorum..” (Filipeliler 4:11) Pavlus’un ekonomik ihtiyaçları hakkında hiç bir zaman bilgi vermemiş olması dikkat çekicidir. O, bir iman yaşamı sürdü. Tanrının onu hizmete çağırdığına inandı ve Tanrının buyurduğu hizmetlerin bedelini ödeyeceğinden kesinlikle emin idi. Hıristiyanlar bu gün ihtiyaçlarını bildirmeli ya da para için ricada bulunmalı mıdırlar? Size bu konu … Read more

28

28 Mayıs “Ve biz hepimiz peçesiz yüz ile Rabbin yüceliğini görerek yücelik üzerine yücelik ile O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor.” (2.Korintliler 3:18) Kutsal Kitap bize, neye tapınır isek ona benzediğimizi söyler. Bu önemli anlayış bu günkü metnimizde yer almaktadır. Bu konudaki açıklamayı aşağıda şu şekilde getiriyoruz: Ama biz … Read more

27

27 Mayıs “Hangisi daha önemli? Altın mı, altını kutsal kılan tapınak mı?”  (Matta 23:17) İsa’nın günündeki yazıcılar ve Ferisiler eğer bir kişi Tapınak üzerine ant içer ise, ille de vaat etmiş olduğu şeyi yerine getirmek zorunda değildi. Ama eğer Tapınağın altını üzerine ant içer ise, o zaman durum tamamen farklı olurdu. İçmiş olduğu bu anda … Read more

26

26 Mayıs “İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir.” (1.Samuel 15:22) Tanrının Kral Saul’e verdiği talimatlar yeterince açıktı. Amaleklileri öldür ve sahip oldukları her şeyi yakıp yık. Her şeyi. Hiç bir ganimet alma. Ancak Saul Kral Agak’ın yaşamını esirgedi ve hayvanların arasındaki en seçme koyunları, öküzleri, sığırları ve kuzuları kendisine aldı. … Read more

25

25 Mayıs “..ona git, suçunu kendisine göster, her şey yalnız ikinizin arasında kalsın.” (Matta 18:15b) Biri sizi gücendiren ya da bir şekilde rahatsız eden bir şey yaptı ya da söyledi. Kutsal Kitap bu kişiye gidip ona hatasını söylemenizi ister, ama siz böyle yapmak istemezsiniz; size yapamayacağınız kadar zor gelir. Böylece bu konu üzerinde düşünmeye ve … Read more

24

24 Mayıs “Havadan kazanılan para yok olur.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 13:11) 100.000 $ kazanmış olabilirsiniz! Bu ve benzeri tuzaklar ile bir tür kumar oynama katılımına katılmak için bir ayartma ile her zaman karşı karşıya gelinir. Bir süper markette alış veriş yapan bir ev kadını sunulan en son kampanya piyangoları ile ayartılır. Sıradan vatandaş, milyonların dahil olduğu … Read more

23

23 Mayıs “Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin.” (Yuhanna 17:21) Rabbimiz, büyük baş kahin duasında iki kez halkının bir olması için dua etti (21 ve 22,23.ayetler). Birlik konusunda edilen bu dua, kiliselerin birleşmesine … Read more

22

22 Mayıs “Ölümlü insana güvenmekten vazgeçin. Onun ne değeri var ki?” (Yeşaya 2:22) Eğer yaşamımızda yalnızca Tanrının sahip olması gereken yere bir erkeği ya da kadını koyar isek, acı bir hayal kırıklığına hazır olmamız gerekir. Çok geçmeden insanların en iyisinin olsa olsa sadece insan olduğunu öğreneceğiz. İnsanlar bazı çok güzel özelliklere sahip olsalar bile, bacakları … Read more