30

30 Haziran “Musa elini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amalekliler kazanıyorlardı.”  (Mısır’dan Çıkış 17:11) İsrail , Amalek ordusu ile çatışma halinde idi. Musa savaş alanını gören bir tepenin üzerinde duruyordu. Musa’nın ellerinin konumu, zafer ve yenilgi arasındaki farklılığa neden oluyor idi. Musa’nın elleri yukarda durduğu sürece Amalekliler bozguna uğruyorlardı. Ellerini indirdiği zaman ise İsrailliler yenilgiye uğruyorlardı. Musa … Read more

29

29 Haziran “Size doğrusunu söyleyeyim; sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.” (Yuhanna 5:24) Buradaki düşünce pek çok yaşamda devrim yapmış ve pek çok yaşamı değiştirmiş olan bir gerçek içermektedir. Ayetin başlangıcındaki, “size doğrusunu söyleyeyim” ifadesinin tekrarlanması, önemli ve ciddi bir şeyler işitmeyi beklememiz konusunda bizi harekete … Read more

28

28 Haziran “İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.” (Markos 16:16) Eğer bu ayet Kutsal Kitap’ta geçen bu konu ile ilgili tek ayet olmuş olsa idi, o zaman haklı olarak kurtuluşun iman ve vaftiz aracılığı ile gerçekleştiği sonucuna varacak idik. Ama Yeni Antlaşma’da kurtuluş ile ilgili koşulun yalnızca imana bağlı olduğuna ilişkin … Read more

27

27 Haziran “Ama çocuğu doğurmak ile kurtulacaktır –”  (1.Timoteos 2:15) Pavlus’un, kadının kilisedeki hizmeti hakkında koymuş olduğu bazı sınırlamalar kadının önemsiz bir kişi düzeyine indirildiği bir durum gibi görünebilir. Örneğin kadının öğretmesine, erkeğe egemen olmasına izin vermez ve kadının sakin olmasını yazar (1.Timoteos 2:12). Bazı kişiler bu ifadeden kadının Hıristiyan imanında kadının değersiz bir konuma … Read more

26

26 Haziran “İsa onlara, ‘Gelin tek başımıza tenha bir yere gidelim de biraz dinlenin’ dedi. Gelen giden öyle çoktu ki, yemek yemeye bile zaman bulamıyorlardı. Tekneye binip tek başlarına tenha bir yere doğru yol aldılar. Gittiklerini gören pek çok kişi onları tanıdı. Halk civardaki bütün kentlerden yaya olarak yola dökülüp onlardan önce oraya vardı. İsa … Read more

25

25 Haziran “Ah oğlum Avşalom! Ah oğlum oğlum Avşalom! Keşke senin yerine ben ölse idim, oğlum! Ah, oğlum Avşalom!” (2.Samuel 18:33) Avşalom kurtulmuş bir insan mıydı, değil miydi? Bunu bilmiyoruz, ama babasının inlemeleri yıllarca dua ettikleri kurtulmamış bir akrabalarının ölümü nedeni ile yas tutan pek çok imanlının kederini yansıtır. Gilead’da böyle bir durum için bir … Read more

24

24 Haziran “Bırakın çocuklar bana gelsin, onlara engel olmayın! Çünkü Tanrının Egemenliği böylelerinindir.” (Markos 10:14) Çocukların ölümü her zaman Tanrı halkının imanı ile ilgili özellikle ciddi bir denemedir. Ve böyle zor bir durumda bizi sıkı tutacak bazı sağlam şamandıralara sahip olmamız çok önemlidir. Hıristiyanlar arasındaki genel inanç sorumluluk yaşına ulaşmadan ölen çocukların İsa Mesih’in kanı … Read more

23

23 Haziran “.. İsa’ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanlar…” (1.Selanikliler 4:14) Rabde olan sevdiklerimizden biri öldüğü zaman nasıl bir karşılık vermeliyiz? Bazı Hıristiyanlar duygusal olarak çökerler. Bazıları ise kedere boğulsalar bile, yine de kahramanca katlanacak güce sahiptirler. Nasıl karşılık vereceğimiz, köklerimizin Tanrıda ne kadar derinlerde bulunduğuna bağlıdır. Ve aynı zamanda imanımızın büyük gerçeklerine ne … Read more

22

22 Haziran “Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun.” (1.Selanikliler 5:21) Bazen Hıristiyanlar özellikle geçici heveslere ve öğretiş akımlarına eğilimli gibi görünürler. John Blanchard notlarını karşılaştıran iki tur otobüsü şöförü ile konuştuktan sonra şunları yazdı: biri bir otobüsün Hıristiyanlar ile dolu olduğundan söz ettiği zaman, diğeri şöyle dedi: “Gerçekten mi? Neye inanıyorlar?” İlk sürücü bu … Read more

21

21 Haziran “Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna Kendisini feda etti ise, sizler de karılarınızı öyle sevin.” (Efesliler 5:25) Bir Hıristiyan kadın kocasında ne gibi özelliklerin bulunmasını arzu eder? Önem verdiği ilk şey kocasının fiziksel görünümü değil, ruhsal yaşamının nasıl olması gerektiğidir. Kocası, önce Tanrının krallığının ve O’ndaki doğruluğun ardından giden bir Tanrı … Read more