30

30 Eylül “Andreas önce kendi kardeşi Simun’u buldu ve onu İsa’ya götürdü.” (Yuhanna 1:41,42) Mesih için tanıklık edecek olan Hıristiyanların kişisel müjdeciliğindeki normal yöntem, günlük yaşamlarının çevre ve koşulları içinde gerçekleşir. Bu, Tanrının “dobra dobra söylenen” yaklaşımını asla kullanmayacağı anlamına gelmez. Yani, hiç tanımadığınız kişilere doğru yürümeniz ve onlara Müjdeyi takdim etmeniz. Tanrı bu tür … Read more

29

29 Eylül “Kurtuluş Senden gelir, ya Rab.” (Yunus 2:9) Her birimiz, kuşku duyulmayan olasılıkların yakasına yapışarak onları bir kurtuluş formülü aracılığı ile yönlendiren ve sonunda ondan kurtulmak için ağızları ile iman ikrarında bulunana kadar kişilerin canlarını sıkan ve etrafta hızla koşuşan gayretli “can kazanıcıları” tanırız. Bu tür kişiler biri tövbe ettiği zaman bir sayı daha … Read more

28

28 Eylül “Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilik ile yen.”  (Romalılar 12:21) Eğer bu ayet esin almamış kişiler tarafından yazılmış olsa idi, şöyle derdi: “İnsanların senin üzerine basıp geçmelerine izin verme. Onlara kendi ilaçlarının aynısından bir doz yuttur.” Dünya intikam ve öç alma kavramları ile düşünerek hareket eder. Ama bizler Mesih’in okulunda farklı bir ders öğreniriz. Düşmanın … Read more

27

27 Eylül “Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince, onların yeri, kükürt ile yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur.” (Vahiy 21:8) Büyük olasılık ile bu ayeti okuyan herhangi biri bir şok geçirecektir; edebe aykırı davranan kötü günahkarlar ile birlikte listede korkak ve imansızların da adlarının geçmesi ve onların … Read more

26

26 Eylül “Baal’in önünde diz çökmemiş yedi bin kişiyi kendime ayırdım.” (Romalılar 11:4) Tanrı Kendisini asla tanıksız bırakmaz. En karanlık günlerde bile O’nun adına net ve kesin tonlar kullanarak konuşan bir ses her zaman mevcuttur. Kendi adından cesaret ile söz etmesi için hiç beklenmedik bir kişiyi ortaya çıkartır. Tufandan önceki günlerde, yeryüzüne şiddet ve ahlaksızlık … Read more

25

25 Eylül “Peki, size gerçeği söylediğim için düşmanınız mı oldum?” (Galatyalılar 4:16) Pavlus’un Galatya’daki imanlılar ile yaşadığı tecrübe bize şunu hatırlatır: dostlarımıza gerçeği söylediğimiz zaman, genellikle onları düşmanlarımız haline getiririz. Elçi, bu kişileri Rabbe takdim etti ve onları imanda besledi. Ama daha sonra sahte öğretmenler imanlı toplulukların içine sızdıkları zaman, Pavlus’un imanlıları şu konuda uyarması … Read more

24

24 Eylül “Tecrübe ile anladım ki…” (Yaratılış 30:27) Lavan, tecrübe ile Rabbin onu Yakup’un uğruna bereketlemiş olduğunu öğrenmişti. Bu, öğrenilecek iyi bir ders idi. Tecrübe, büyük bir öğretmendir. Bu arada ben, tecrübenin Kutsal Kitap’taki ayetleri anlamamız için genellikle bize nasıl yardımcı olduğunu görmekten etkilendim. Bizler, ayetleri zihinsel olarak tanıyor olabiliriz, ama bazı yeni tecrübelerden geçtiğimiz … Read more

23

23 Eylül “Ey canım, onların gizli tasarılarına ortak olma.”  (Yaratılış 49:6) Bu sözcükler, Yakup’un oğullarını bereketler iken kullandığı sözcüklerin bir kısmıdır; Şimon ve Levi’nin Şekem halkına yaptıkları zulmü düşündüğü zaman, Yakup şöyle dedi: “ey canım, onların gizli tasarılarına ortak olma.” Ben bu sözcükleri ödünç almak ve onları daha geniş bir anlamda kullanmak isterdim. Asla bilinmemesi … Read more

22

22 Eylül “…amin desin..”  (1.Korintliler 14:16) “Amin” söylenen şeyin yürekten onaylandığını ifade etmek için kullanılan çok yararlı bir sözcüktür. Pek çok topluluk toplantılarında bu sözcüğü daha sık kullanmayı başarabilirlerdi. Amin sözcüğü Kutsal Kitap’ta 68 kez bulunur. 1.Korintliler 14:15,16 ayetlerinden anlaşıldığına göre “amin” sözcüğünün ilk kilisenin toplantılarında kullanıldığı aşikardı. Bu nedenle, “amin” kelimesinin kullanımının Kutsal Kitap’a … Read more

21

21 Eylül “Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, O’nun gelişini özlem ile beklemiş olanların hepsine verecektir.” (2.Timoteos 4:8) “.. O’nun gelişini özlem ile beklemiş olanların hepsine..”  Ben uzun yıllar boyunca bu ifadenin Rabbin gelişine ilişkin iyi ve duygusal hisler bekleyen imanlılara … Read more