31

31 Ekim “Bilge çocuk babasını sevindirir, akılsız çocuk annesini üzer.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 10:1) Bir çocuğun bilge ya da akılsız mı olacağını belirleyen nedir? Onun bir Yuhanna mı yoksa bir Yahuda mı olacağını belirleyen unsurlar nelerdir? Anne ve baba tarafından verilen eğitimin çok önemli olduğu kesindir. Bu eğitime Kutsal Yazılar ile ilgili sağlam bir temelin verilmesi … Read more

30

30 Ekim “Benim için, çocuklarımın gerçeğin izinden yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz.” (3 Yuhanna 4) Elçi Yuhanna’nın kişilerin canını kazanmanın sevincinden habersiz olmadığı kesinlikle ortadadır. Bir günahkarı Rab İsa’ya getirmek, insanda muazzam bir ruhsal coşku yaratır. Ama Yuhanna için aslında bundan daha da büyük bir sevinç vardır; onun için aslında en büyük sevinç … Read more

29

29 Ekim “Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişide Tanrının sevgisi olabilir mi?” (1.Yuhanna 3:17) Tıp alanındaki çevrelerde kanser için bulunmuş olan bir tedavi yönteminin var olması ve buna rağmen bu tedavi yönteminin dünyadaki kanser hastaları ile paylaşılmaması düşünülemez. Böyle bir tedavi yöntemini bu hastalardan esirgemek, çok sinsi … Read more

28

28 Ekim “Eli açık olan daha çok kazanır, hak yiyenin sonu ise yoksulluktur.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 11:24) Kutsal Ruh burada, çok zevk veren bir sırrı öğrenmemize izin verir. Bu sözler beklentimizin tamamen aksidirler, ama değişmez bir şekilde gerçektirler. Sırrın açıklaması şudur: ne kadar çok verir isen, o kadar daha çoğuna sahip olursun. Ne kadar çok şey … Read more

27

27 Ekim “Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa’da birsiniz.” (Galatyalılar 3:28) Böyle bir ayet okurken bu ayetin ne anlama geldiğini ya da ne anlama gelmediğini bilmek son derece büyük önem taşır. Aksi takdirde kendimizi, Kutsal Yazıların bölümlerine ve yaşamın gerçeklerine aykırı konumlarda bulabiliriz. … Read more

26

26 Ekim “Sevgili kardeşler, size yalvarırım, cana karşı savaşan benliğin tutkularından kaçının, çünkü bu dünyada yabancı ve konuksunuz.” (1.Petrus 2:11) Petrus, okuyucularına, bu dünyada yabancılar ve konuklar olduklarını hatırlatır; günümüzde en çok ihtiyaç duyulan hatırlatma budur. Konuklar, bir ülkeden diğerine yolculuk eden konuklardır. İçinden geçtikleri ülke kendi ülkeleri değildir; o ülkede yabancıdırlar. Gitmekte oldukları ülke … Read more

25

25 Ekim “Öyle bir dost var ki, kardeşten yakındır insana.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 18:24b) İsa’nın dostluğu O’nun her yerdeki Halkının yüreğinde sıcacık duygular uyandıran bir konudur. İsa yeryüzünde iken, Kendisinden “vergi görevlileri ve günahkarlar ile dost olan obur ve ayyaş adam” olarak söz edildi. (Matta 11:19)  ancak Hıristiyanlar bu kötü sözü alıp onu bir onur ünvanı … Read more

24

24 Ekim “Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı.” (Vahiy 20:15) Cehennem konusu insan yüreğinde muazzam bir direniş oluşturur. Bu direniş genellikle, en çok şu soru ile kendisini ifade eder: “Sevgi Tanrısı sonsuza kadar kalıcı bir cehennemi nasıl destekleyebilir?” Eğer Pavlus bu soruya yanıt verebilecek olsa idi, büyük olasılıkla ilk sözleri şunlar olacaktı: “Sen … Read more

23

23 Ekim “Kutsal Ruh kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O, Beni yüceltecek. Çünkü Benim olandan alıp size bildirecek.” (Yuhanna 16:13b,14) Rab İsa Kutsal Ruh’un kendiliğinden konuşmayacağını söylediği zaman, Ruh’un O’ndan hiç bir şekilde söz etmeyeceğini kastetmedi. Aksine burada vurgulanan düşünce, Kutsal Ruh’un kendi yetkisine dayanarak ya da Baba Tanrıdan bağımsız … Read more

22

22 Ekim “Nun oğlu Yeşu bilgelik ruhu ile dolu idi. Çünkü Musa ellerini üzerine koymuş idi. İsrailliler onu dinliyor ve Rabbin Musa’ya verdiği buyruklar uyarınca davranıyorlardı.” (Yasanın Tekrarı 34:9) Bu ayetten elde ettiğimiz önemli bir anlayış şudur: Musa Yeşu’yu kendisinden sonra görevi devralacak kişi olarak atadı, çünkü kendi hizmetinin bir gün sona ereceğini biliyordu. Böyle … Read more