31

31 Ağustos “ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var; uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih’i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum, öyle ki Mesih’i kazanayım.”  (Filipeliler 3:7,8) Bir imanlı Mesih uğruna büyük fedakarlıkta bulunduğunda bu her zaman ziyadesi ile iyidir. Armağanlarının kendisine varlık ve … Read more

30

30 Ağustos “Kendine ve öğretişine dikkat et.”  (1.Timoteos 4:16) Tanrı Sözünün pek çok dikkat çeken özelliklerinden biri öğretişi asla görevden ayırmayışıdır. Örneğin filipeliler 2:1-13 ayetlerini ele alalım. Bu bölüm, Yeni Antlaşma’daki Mesih ile ilgili klasik bölümlerden biridir. Bu bölümde şunu öğreniriz: Mesih, Baba Tanrı ile eşittir, O’nunla aynı öze sahiptir. Ama kul özünü alıp insan … Read more

29

29 Ağustos “Mesih her şeydir.”   (Koloseliler 3:11) Biz Hıristiyanların şöyle bir eğilimimiz vardır: zamanımızın çoğunu, bir şekilde bize, günlük yaşamımızın iniş ve çıkışlarından kalıcı zaferi ya da özgürlüğü garanti edecek olan yeni ruhsal deneyimler aramak amacı ile geçirmek. Yaşamın katı yerlerini yumuşatacak olan kolay ele geçmez sihirli bir formül bulmak amacı ile kongreler, konferanslar, seminerler … Read more

28

28 Ağustos “Günahınızın gelip sizi bulacağından emin olun.” (Çölde Sayım 32:23) Tanrı, içinde yaşadığımız bu dünyaya değiştirilemez, belli bazı ilkeler inşa etmiştir. Ve insanın tüm yaratıcılığı bu ilkelerin yerine gelmesine engel olamaz. Bu ilkelerden biri, günah işlediğiniz zaman, bunun sonuçlarından kaçınamayacağınızdır. Bazılarımız bu ilkenin işleyişini erken yaşlarda öğrenmişizdir; reçel ya da bazı başka yiyecekleri aşırdığımız … Read more

27

27 Ağustos “Rab, çadırına kim konuk olabilir? Kutsal dağında kim oturabilir? Kendi zararına ant içse bile andından dönmeyen.” (Mezmur 15:1,4) 15. Mezmurda Yüce Tanrıya yakın olacak olan kişinin özelliğini tanımlar. Bu adamın karakterinin görünümlerinden biri, kendisine büyük kişisel zarar verecek olsa bile verdiği söze sadık kalması ve onu yerine getirmesidir. Eğer bir söz verir ya … Read more

26

26 Ağustos “Ellerimizin emeğini boşa çıkarma.” (Mezmur 90.17) New American Standard Bible’ın sayfa kenarında şunu okuruz: “… ellerimizin işine istikrar ver.”  Bu düşünce üzerinde düşünmeye değer bir düşüncedir ve yanıt almak için dua etmeye değer bir dilektir! Yaşamlarımızı kalıcı olanı yapmak konusunda geçirmek için bunu isteğimiz haline getirmemiz gerekir. Bu konu, Rab İsa’nın şu sözleri … Read more

25

25 Ağustos “Dayanabileceğimizden çok daha ağır bir yük altında idik. Öyle ki, yaşamaktan bile umudumuzu kesmiştik. Ölüme mahkum olduğumuzu içimizde hissettik. Ama bu, kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrıya güvenmemiz için oldu.” (2.Korintliler 1:9) Pavlus, Asya ilinde ölümden kıl payı kurtulmuştu. Orada tam olarak ne olup bittiğinden tam olarak emin olamayız, ama durum öylesine ciddi idi … Read more

24

24 Ağustos “Rab diyor ki, sesini ağlamaktan, gözlerini yaş dökmekten alıkoy, çünkü verdiğin emek ödüllendirilecek. Halkım düşman ülkesinden geri dönecek.” (Yeremya 31:16) Stephen anne ve babası görev alanında hizmet verdikleri sırada yetiştirildi. Çok erken bir yaşta Mesih’e olan imanını ikrar etti ve bir çok kişinin Rabbe yönlendirilmesine aracılık etti. Bir koleje devam etmek için Amerika’ya … Read more

23

23 Ağustos “Çünkü halkım iki kötülük yaptı: Beni diri suların pınarını bıraktı, kendilerine sarnıçlar, su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdılar.” (Yeremya 2:13) Bir pınarı, sarnıçlar, hem de su tutmayan çatlak sarnıçlar ile değiş tokuş etmek çok kötü bir pazarlıktır. Bir pınar yerin altından fışkıran serin, duru ve tazeleyici bir su kaynağıdır. Bir sarnıç ise su depolamak … Read more

22

22 Ağustos “Bana dokunma, çünkü daha Babanın yanına çıkmadım.” (Yuhanna 20:17) Çocuklar tarafından çok sevilen ilahilerden birinde şöyle der: “O eski, tatlı öyküyü okuduğum zaman, şunu düşünürüm: İsa burada insanların arasında iken, küçük çocukları kuzuları olarak ağılına çağırdı, o zaman benim de onlarla birlikte olmam gerekir.”  Her birimiz büyük olasılık ile bu duygulu arzuyu zaman … Read more