Denendi!

1. Davut ve Saul 2. Büyücü Kadın 3. Cesur Bir Kurtarış 4. Davut Taç Giyiyor 5. Yeruşalim 6. Davut ve Bat-Şeva 7. Peygamber Natan 8. Davut ile Avşalom 9. Bilge Kral Süleyman 10. Bir Bebeğin Bölünmesi 11. Süleymanın Tapınağı 12. Saba Kraliçesi 13. Krallıklar Bölünüyor 14. Yarovam